รวมศัพท์ดูดวง ศัพท์โหราศาสตร์ ที่คนชอบดูดวงต้องรู้!

รวมศัพท์ดูดวง ศัพท์โหราศาสตร์ ที่คนชอบดูดวงต้องรู้!

รวมศัพท์ดูดวง ศัพท์โหราศาสตร์ ที่คนชอบดูดวงต้องรู้!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รวมศัพท์ที่ใช้ในทางโหราศาสตร์ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของการดูดวง หรือผู้ที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ เพื่อให้อ่านคำทำนายแล้วเข้าใจความหมายมากขึ้น โดย สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รวบรวมไว้ ดังนี้

โหราจารย์

ผู้ชำนาญทางวิชาโหร

โหราศาสตร์

วิชาว่าด้วยการพยากรณ์ โดยอาศัยดาราศาสตร์ เป็นหลัก

จักราศี

เส้นทางที่ดวงอาทิตย์โคจรบนท้องฟ้าผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆ ในรอบ 1 ปี เรียกว่า "เส้นสุริยวิถี" ซึ่งมีรัศมีวงกลม 360 องศา และแบ่งกลุ่มดาวฤกษ์ออกเป็น 12 ราศี 1 ราศี ครอบครอง 30 องศา

ชะตา

ลักษณะที่บังเกิด สำแดงดีและชั่ว เช่น ชะตาดี ชะตาร้าย

ดวง

แบบรูปราศี ที่บอกดาวเคราะห์เดินถึงราศีนั้น ๆ ในเวลาเกิดของคน หรือเวลาสร้างสิ่งสำคัญ เช่น บ้านเมืองที่โหรคำนวนไว้ โดยแบ่งเป็น 12 ราศี เรียกว่าดวง ซึ่งเป็นคำตัดมาจากดวงชะตา

ราศี

ชื่อมาตรวัดจักรราศี คือ 30 องศา เป็น 1 ราศี

ยามสามตา

วิธีจับยามของหมอดู

ฤกษ์ผานาที

ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์

ธงชัย

กาลโยคอย่างหนึ่งในโหราศาสตร์ คือเวลาประกอบด้วยโชคคราวชนะ เข้าไปถึงซึ่งศัตรูจะตั้งอยู่ไม่ได้

ฤกษ์บน

ฤกษ์ที่พระจันทร์เสวยประจำวัน มี 27 ฤกษ์

ฤกษ์ล่าง

ฤกษ์ที่ประกอบฤกษ์บน มี 9 ฤกษ์

โยค

การประกอบ การใช้ การร่วม

ลัคนา, ลัคน์, ลัคน

เวลาอันเป็นมงคล สำหรับลงมือทำการใด ๆ ราศีในดวงชะตาที่พระอาทิตย์ หรือพระจันทร์สถิตอยู่ในเวลาเจ้าของชะตาเกิด

โคจร

เดินไปตามวิถี เช่น ดวงอาทิตย์โคจร คำนี้โดยมากใช้กับดาวนพเคราะห์

นพเคราะห์

ดาวเคราะห์ทั้ง 9 ตามตำราโหราศาสตร์ ได้แก่ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ

ตนุ (ตะนุ)

ตัวตน ฉัน ข้าพเจ้า

นักขัตฤกษ์

งานรื่นเริงตามธรรมเนียมตามฤดูกาล เช่น งานสงกรานต์ งานลอยกระทง

ตรีโกณ

รูปสามเลี่ยม

ทับลัคน์

ลักษณะที่ดาวเคราะห์มีตำแหน่งอยู่ในเรือนเดียวกัน หรือจรมาร่วมลัคนา

อุบาทว์

อัปรีย์ จัญไร ไม่เป็นมงคล

ดาว

สิ่งที่เห็นเป็นดวงมีแสงระยิบระยับในท้องฟ้าเวลามืด ในตำราโหราศาสตร์ ถือว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เป็นดาวในพวกดาวนพเคราะห์

ดาวฤกษ์

ดาวที่มีลักษณะเป็นกลุ่มแก๊สทรงกลม สามารถ แผ่รังสีออกได้รอบตัว

จันทรคติ

วิธีนับวันอย่างหนึ่ง โดยถือเอาการเดินทางของดวงจันทร์เป็นหลัก คู่กับสุริยคติ เช่น ขึ้น 1 ค่ำ ถึงแรม 15 ค่ำ เป็นการนับวันทางจันทรคติ เดือนอ้ายถึงเดือน 12 เป็นการนับเดือนทางจันทรคติ

สุริยคติ

วิธีนับวัน และเดือนแบบสากล โดยถือกำหนดตำแหน่งดวงอาทิตย์เป็นหลัก เช่น วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 เป็นการนับวันทางสุริยคติ เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม เป็นการนับเดือนทางสุริยคติ

พยากรณ์

ทำนาย คาดการณ์ ชื่อคัมภีร์โหราศาสตร์ว่าด้วยการทำนาย

ฟาดเคราะห์

ทำพิธีปัดสิ่งชั่วร้ายให้ไปจากตัว สละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เคราะห์สูญหายไป ตัดใจยอมเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเพื่อให้หมดเคราะห์

เพชรฤกษ์

ยามแข็งแรง

มหาอุจ

ดาวเคราะห์ที่ทรงคุณสูงเด่น ทำให้เจ้าดวงชะตาเจริญรุ่งเรือง

พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก

ความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นซ้อน ๆ เข้ามา ในขณะเดียวกัน

อธิบดี

มีความเจริญสวัสดิมงคล ทางโหราศาสตร์นิยมให้ประกอบการมงคลต่าง ๆ ในวันยาม ฤกษ์ ราศีดิถีที่เป็นอธิบดี ตรงข้ามกับโลกาวินาศ

อมาวสี

วันดับ วันที่พระจันทร์ และพระอาทิตย์ร่วมกัน คือวันสิ้นเดือนทางจันทรคติ

ดิถี

วันตามจันทรคติ เช่น ขึ้นค่ำหนึ่ง แรม ๒ ค่ำ ใช้ว่า "ดฤถี" ก็มี

ประ

อ่อน ด้อย

ธาตุ

สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลาย โดยทั่ว ๆ ไป เชื่อว่ามี 4 ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ราตุลม แต่ก็อาจมีราตุอื่น ๆ อีก เช่น อากาศราตุ วิญญาณธาตุ ธาตุไม้ ธาตุทอง ธาตุเหล็ก

มหาจักร

รอบแห่งโลกพฤหัส คือรอบ 60 ปี ชื่อดาวหมู่หนึ่งในตำราโหราศาสตร์
ทรงคุณ ทำให้เจ้าชะตาเด่นขึ้น

พรหมชาติ

ชื่อตำราหมอดู

พิธีกรรม

การบูชา

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook