ทิศมงคล สีมงคล ช่วงเวลาที่ดี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ทิศมงคล สีมงคล ช่วงเวลาที่ดี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ทิศมงคล สีมงคล ช่วงเวลาที่ดี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เข้าสู่เดือนที่ 11 ของปีแล้ว วันนี้หมวยมี ทิศมงคล สีมงคล และช่วงเวลาที่ดี โดยหมวยได้แยกให้เป็นแต่ละวัน เผื่อให้ทุกคนได้นำไปปรับใช้ในทุกวันนะคะ

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล :  สีน้ำตาล สีม่วง สีส้ม

สีที่ควรเลี่ยง : สีฟ้า สีน้ำเงิน สีเหลือง

 

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล : สีเขียว สีน้ำเงิน สีฟ้า

สีที่ควรเลี่ยง : สีชมพู สีแดง

 

วันพฤหัสบดึที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล : สีขาว สีส้ม สีน้ำตาล

สีที่ควรเลี่ยง : สีม่วง สีดำ

 

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีส้ม สีขาว สีน้ำเงิน

สีที่ควรเลี่ยง : สีเทา สีเงิน สีดำ

 

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี :  05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล  : สีแดง สีเหลือง สีน้ำตาล

สีที่ควรเลี่ยง : สีเขียว สีขาว สีครีม

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี :  05.15-07.00 น. และ 13.15-15.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตก

สีมงคล  : สีเหลือ สีเขียว สีขาว

สีที่ควรเลี่ยง : สีน้ำตาล สีส้ม

 

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี :  07.15-09.00 น. และ 15.15-17.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีขาว สีน้ำตาล สีเหลือง

สีที่ควรเลี่ยง : สีแดง สีเทา สีเงิน

 

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี : 09.15-11.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล  : สีส้ม สีเทา สีเงิน

สีที่ควรเลี่ยง : สีขาว สีฟ้า

 

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี : 11.15-13.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีส้ม สีเขียว สีน้ำเงิน

สีที่ควรเลี่ยง : สีแดง สีชมพู

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีแดง สีขาว สีเขียว

สีที่ควรเลี่ยง : สีชมพู สีดำ

 

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีส้ม สีเหลือง สีน้ำตาล

สีที่ควรเลี่ยง : สีเงิน สีม่วง สีดำ

 

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล  : สีแดง สีชมพู สีเหลือง

สีที่ควรเลี่ยง : สีเขียว สีขาว

 

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล  : สีแดง สีขาว สีเขียว

สีที่ควรเลี่ยง : สีน้ำเงิน สีส้ม สีน้ำตาล

 

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีเหลือง สีน้ำตาล สีขาว

สีที่ควรเลี่ยง : สีเทา สีเงิน

 

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล  : สีส้ม สีแดง สีน้ำเงิน

สีที่ควรเลี่ยง : สีเหลือง สีขาว สีครีม

 

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี :  07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีเขียว สีน้ำตาล สีฟ้า

สีที่ควรเลี่ยง : สีแดง สีชมพู สีส้ม

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีเขียว สีน้ำตาล สีเหลือง

สีที่ควรเลี่ยง : สีดำ สีม่วง

 

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 13.15-15.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีส้ม สีแดง สีชมพู

สีที่ควรเลี่ยง : สีเทา สีม่วง สีดำ

 

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 15.15-17.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล  : สีแดง สีฟ้า สีน้ำเงิน

สีที่ควรเลี่ยง : สีเหลือง สีขาว

 

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี : 09.15-11.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตก

สีมงคล  : สีเหลือง สีแดง สีครีม

สีที่ควรเลี่ยง : สีน้ำเงิน สีฟ้า สีส้ม

 

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี : 11.15-13.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีเหลือง สีน้ำตาล สีฟ้า

สีที่ควรเลี่ยง : สีแดง สีเงิน

  

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล  : สีเขียว สีส้ม สีเทา

สีที่ควรเลี่ยง : สีเหลือง สีขาว สีฟ้า

 

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีขาว สีเหลือง สีครีม

สีที่ควรเลี่ยง : สีแดง สีชมพู

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 ปีขาล

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีขาว สีน้ำเงิน สีเหลือง

สีที่ควรเลี่ยง : สีดำ สีชมพู

 

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 1 ปีขาล

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีเหลือง สีส้ม สีเขียว

สีที่ควรเลี่ยง : สีเทา สีเงิน สีม่วง

 

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1 ปีขาล

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล  : สีเหลือง สีฟ้า สีน้ำเงิน

สีที่ควรเลี่ยง : สีเขียว สีขาว

 

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 1 ปีขาล

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตก

สีมงคล  : สีแดง สีขาว สีเหลือง

สีที่ควรเลี่ยง : สีน้ำเงิน สีส้ม สีน้ำตาล

 

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 1 ปีขาล

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม :  05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีเหลือง สีเขียว สีชมพู

สีที่ควรเลี่ยง : สีแดง สีเทา สีเงิน

 

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 1 ปีขาล

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม :  07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล  : สีส้ม สีม่วง สีแดง

สีที่ควรเลี่ยง : สีขาว สีครีม สีเหลือง

 

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1 ปีขาล

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 13.15-15.00 น.

เวลาห้าม :  09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีเขียว สีเทา สีขาว

สีที่ควรเลี่ยง : สีแดง สีชมพู

 

 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook