29 ต.ค. 2565 ฤกษ์ดี อธิษฐานขอขมากรรม แก้ไขดวงให้ดีขึ้น ชีวิตไม่ติดขัด

29 ต.ค. 2565 ฤกษ์ดี อธิษฐานขอขมากรรม แก้ไขดวงให้ดีขึ้น ชีวิตไม่ติดขัด

29 ต.ค. 2565 ฤกษ์ดี อธิษฐานขอขมากรรม แก้ไขดวงให้ดีขึ้น ชีวิตไม่ติดขัด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 นี้ อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล เจ้าของเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้คำนวณฤกษ์อธิษฐานขอขมากรรม สำหรับการทำพิธีถอดถอนคำสาบาน คำบนบาน คำสัญญา คำสาปแช่ง ทั้งอดีต-ปัจจุบัน เพื่อแก้ไขดวงให้ดีขึ้น ชีวิตไม่ติดขัด (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)

สำหรับพิธีถอดถอนนี้ จะต้องทำต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือพระพุทธรูป (สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ได้ ที่ไม่ได้อยู่ในเขตบ้านพักอาศัย) ไม่ต้องจุดธูป ไม่ต้องมีของเซ่นไหว้ และไม่แนะนำให้ทำที่บ้าน หรือในเขตของบ้านพักที่อยู่อาศัย เคยทำแล้วก็สามารถทำอีกได้

ฤกษ์จัดแต่งขันธ์ 8 ทำพิธี

  • วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565
  • เวลา 06.09 น. - 10.37 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมคือ ขันธ์ 8 ประกอบด้วย

  • เทียน 8 คู่ (16เล่ม) สีอะไรก็ได้ ขนาดใดก็ได้ คนละสีก็ได้
  • เงินเหรียญบาท 8 เหรียญ
  • ดอกไม้ 8 คู่ (16ดอก) ดอกอะไรก็ได้ สีอะไรก็ได้ คละกันก็ได้ (ชื่อควรเป็นมงคล เช่น ดอกบัว ดอกมะลิ ดอกดาวเรือง ไม่แนะนำ ดอกมะลิซ้อน ดอกลั่นทม ดอกปีบ ดอกจาน หรือชื่อไม่เป็นมงคล)
  • ใส่รวม หรือจัดเรียงในพาน หรือในจาน

สถานที่ทำพิธี

ควรเป็นหน้าโบสถ์ หน้าองค์พระใหญ่ หรือหน้าองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หรือเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมือง ศาลหลักบ้าน ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆ

การทำพิธี

เมื่ออยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้ว ให้คุกเข่ากราบพระ แล้วกล่าวนะโมฯ 3 จบ

ยกพาน หรือขันธ์ 8 ขึ้นแล้วกล่าวว่า

อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ข้าพเจ้า....เอ่ยชื่อ-นามสกุล.... ขอถอดถอนคำอธิษฐาน ขอถอดถอนคำสาบาน ขอถอดถอนคำสาปคำแช่ง ขอถอดถอนคำบนบานศาลกล่าว ขอถอดถอนคำสัญญา
ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานศาลกล่าวไว้ สาบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี

ข้าพเจ้า น้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัย และเทพพรหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณี ได้โปรดเป็นทิพย์พยาน ในการที่ข้าพเจ้าขอถอดถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

นะถอน โมถอน พุทธถอน ธาถอน ยะถอน

นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน

ถอนด้วย นะโมพุทธายะ นะมามิหัง

จากนั้นให้ถวายขันธ์ 8 วางไว้ตรงหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ (วางแล้ววางเลยไม่ต้องเอากลับ)

หากได้ทำเช่นนี้แล้ว เชื่อว่าสิ่งที่ติดขัดอยู่ก็จะผ่อนคลาย ทางมืดทางตันก็จะกลับกลายเป็นทางสว่างทันที เงินที่ว่าจะได้ก็ได้สมใจ งานที่ว่าจะสำเร็จก็สำเร็จสมหวัง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook