15 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดี จุดธูป 14 ดอก ขอขมากรรม ถอนคำบนบาน คำสาบาน คำสาปแช่ง

15 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดี จุดธูป 14 ดอก ขอขมากรรม ถอนคำบนบาน คำสาบาน คำสาปแช่ง

15 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดี จุดธูป 14 ดอก ขอขมากรรม ถอนคำบนบาน คำสาบาน คำสาปแช่ง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้คำนวณมงคลฤกษ์ ที่เป็นราชาฤกษ์ เป็นประธานแห่งฤกษ์ทั้งปวง

เพื่อกล่าวคำอธิษฐานขอขมากรรม ถอนคำบนบานศาลกล่าว คำสาบาน คำสัญญา และคำสาปแช่ง ในวันและเวลามงคลที่เหล่าเทพยุดาจะมาอนุโมทนารับรู้รับทราบเนื่องจากเป็นเวลาที่มิติต่างๆ เชื่อมต่อกัน ที่อาจารย์สุทธิธรรมได้คำนวณไว้ โดยการจุดธูป 14 ดอกเพื่อทำพิธี (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)

ฤกษ์จุดธูป 14 ดอก

  • วันที่ : 15 สิงหาคม 2565
  • เวลา : 05.09 น. - 06.39 น.

การทำพิธี

พิธีขอขมากรรม หรือถอดถอนคำบนบานฯ นี้จะต้องทำต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือพระพุทธรูป (สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ได้)

ของที่ต้องใช้ในการทำพิธี คือ ขันธ์ 8 ประกอบด้วย

  • เทียน 8 คู่ (16เล่ม) สีอะไรก็ได้ เล็กหรือใหญ่ก็ได้ คนละสีก็ได้
  • เงินเหรียญบาท 8 เหรียญ
  • ดอกไม้ 8 คู่ (16 ดอก) ดอกอะไรก็ได้ สีอะไรก็ได้ คละกันก็ได้ (ชื่อควรเป็นมงคล เช่น บัว มะลิ ดาวเรือง ห้าม มะลิลา มะลิซ้อน ลั่นทม ดอกปีบ ดอกจาน หรือชื่อไม่เป็นมงคล)
    ใส่รวมหรือจัดเรียง ในพาน หรือในจาน
  • ธูป 14 ดอก (ตามกำลังจักรพรรดิ)

สถานที่ทำพิธี

  • ควรเป็นหน้าโบสถ์ หน้าองค์พระใหญ่ หรือหน้าองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หรือเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมือง ศาลหลักบ้าน ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆ

วิธีขอขมากรรม ถอนคำบนบานศาลกล่าว คำสาบาน คำสัญญา คำสาปแช่ง

เมื่ออยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้ว ให้จุดธูปที่เตรียมไว้ 14 ดอก กล่าวนะโมฯ 3 จบ ยกพาน หรือขันธ์ 8 ขึ้นแล้วกล่าวว่า

อิมัง มิฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ-นามสกุล) ขอถอดถอนคำอธิษฐาน ขอถอดถอนคำสาบาน ขอถอดถอนคำสาป คำแช่ง ขอถอดถอนคำบนบานศาลกล่าว ขอถอดถอนคำสัญญาที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานศาลกล่าวไว้ สาบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี

ข้าพเจ้า น้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัย และเทพพรหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณี ได้โปรดเป็นทิพย์พยานในการที่ข้าพเจ้าขอถอดถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

นะถอน โมถอน พุทธถอน ธาถอน ยะถอน

นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน

ถอนด้วย นะโมพุทธายะ นะมามิหัง

ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ-นามสกุล ปัจจุบัน) ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญ นายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาปใดๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำ จากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป

ด้วยอานุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่ง องค์มหาโพธิสัตว์เจ้า และองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทาง และแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชค มีลาภ มีเงิน มีทอง เหลือกิน เหลือใช้ เหลือเก็บ เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี ด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีล ในธรรม เข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

กล่าวคาถา (3 จบ)

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ

จากนั้น ให้ปักธูปลงในกระถาง หรือดินบริเวณนั้น แล้วถวายขันธ์ 8 วางไว้ตรงหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ (วางแล้ววางเลยไม่ต้องเอากลับ)

สำหรับวันและเวลาที่ทางอาจารย์สุทธิธรรม ได้คำนวณไว้นั้น เป็นมงคลฤกษ์ อันเป็นราชาฤกษ์ เป็นประธานแห่งฤกษ์ทั้งปวง เพื่อกล่าวคำอธิษฐานขอขมากรรม และถอดถอนคำบนบานฯ ในเวลามงคลที่เหล่าเทพยุดาจะมาอนุโมทนารับรู้รับทราบเนื่องจากเป็นเวลาที่มิติต่างๆ เชื่อมต่อกันในเวลา 05.09 น. ถึงเวลา 06.39 น. พร้อมกันนั้นในวันดังกล่าว ยังเป็นวันมงคลยิ่ง

กล่าวคือในหลักโหราศาสตร์ นั้นถือว่าเป็นวัน อัมฤคโชค วันชัยโชค วันราชาโชค วันภาณฤกษ์ วันฟู ดิถีฤกษ์ไชย ซึ่งวันแบบนี้ หนึ่งปีจะมีเพียงครั้งหรือสองครั้งเท่านั้น เพราะฉะนั้นหากประกอบพิธีในห้วงเวลาดังกล่าว จะสำเร็จสมปรารถนาดีนักแล

ทั้งนี้ วัน-เวลา ดังกล่าวนี้ อาจารย์สุทธิธรรมจะไลฟ์เฟซบุ๊กนำทุกท่านขอขมากรรมไปพร้อมกันที่เฟซบุ๊ก Sutthitham Phakphian และเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ด้วย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook