วิธีแก้กรรม การเงินติดขัด เก็บเงินไม่อยู่

วิธีแก้กรรม การเงินติดขัด เก็บเงินไม่อยู่

วิธีแก้กรรม การเงินติดขัด เก็บเงินไม่อยู่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ใครที่รู้สึกว่าตนเองนั้นเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ ได้รับเงินมาแล้ว ก็มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายเงินออกไปโดยไม่คาดคิด มีเหตุสุดวิสัยให้ต้องใช้จ่ายเงินออกไปอยู่ตลอด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีความเชื่อว่าเกิดจากกรรมเก่า ที่เราอาจเคยไปหยิบยืมเงินใครแล้วไม่คืน ทำให้เจ้าของเงินเป็นทุกข์ เดือดร้อน หรืออาจเคยไปทุจริตหลอกเงินคนอื่นมาเป็นของตน หรืออาจเกิดจากกรรมใหม่ ที่ในส่วนนี้ก็ต้องพิจารณาการใช้เงินของตนเองว่าใช้จ่ายด้วยความสุรุ่ยสุร่ายจนไม่มีเงินเก็บเหลือไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือไม่

หากจะกล่าวถึงการแก้ไขในปัจจุบัน สิ่งที่ทำได้คือการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้รอบคอบ พิจารณาสิ่งของก่อนซื้อ ว่าหากซื้อไปแล้วเรายังจะมีเหลือเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของตนเองทั้งสิ้น แต่หากกล่าวถึงกรรมเก่าที่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้นั้นจะต้องทำอย่างไร?

สำหรับผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องของกรรมเก่า วิธีแก้กรรมคือ การทำทานตามกำลังทรัพย์ของเรา โดยที่การทำทานในแต่ละครั้งนั้นต้องไม่ทำให้ตัวเรา และผู้อื่นต้องรู้สึกเดือดร้อน ไม่ว่าจะทำทานด้วยวิธีใดก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดคือใจที่บริสุทธิ์ ไม่ยึดติดกับทรัพย์นั้นหากเราได้บริจาคไปแล้ว

และการทำทานในแต่ละครั้ง เราก็สามารถอธิษฐานจิตถึงเจ้ากรรมนายเวรได้ด้วยเช่นกันว่า "หากข้าพเจ้าเคยมีกรรมเกี่ยวกับเรื่อง เงินทอง กับผู้ใด หรือเคยทำทุจริต นำเงินทองใครมาโดยไม่ชอบธรรมในอดีตที่ผ่านมา ทั้งที่ข้าพเจ้าจำได้ หรือจำไม่ได้ก็ดี ทั้งที่ตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ดี ด้วยผลแห่งทานที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในครั้งนี้ ขอให้หมดเวรหมดกรรมเรื่องเงินทองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิด"

อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณนะคะ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook