อานิสงส์การสรงน้ำพระ บทสวดสรงน้ำพระพุทธรูป วันสงกรานต์ 2566

อานิสงส์การสรงน้ำพระ บทสวดสรงน้ำพระพุทธรูป วันสงกรานต์ 2566

อานิสงส์การสรงน้ำพระ บทสวดสรงน้ำพระพุทธรูป วันสงกรานต์ 2566
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อานิสงส์สรงน้ำพระ และบทสวดสรงน้ำพระ เสริมความสิริมงคล รับสงกรานต์ 2566 

ในวันสงกรานต์ นอกจากกิจกรรมสาดน้ำ เล่นน้ำสงกรานต์ หรือรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะทำกันในช่วงวันสงกรานต์นั่นก็คือ การสรงน้ำพระ ซึ่งการสรงน้ำพระจะมี 2 แบบคือ การสรงน้ำพระพุทธรูป และการสรงน้ำพระภิกษุสามเณร

การสรงน้ำพระพุทธรูป 

การสรงน้ำพระพุทธรูป อาจจะมีการจัดขบวนแห่ หรืออัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานในที่ที่เหมาะสม แล้วสรงน้ำพระด้วยน้ำอบ แล้วนำมาประพรมที่องค์พระพุทธรูป หรือถ้าหากที่บ้านมีพระพุทธรูป ก็จะเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปจากหิ้งพระ และนำมาทำความสะอาดก่อนจะเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปไปยังโต๊ะที่จัดเตรียมไว้เพื่อทำการสรงน้ำ

ส่วนการสรงน้ำพระภิกษุสามเณร จะใช้รูปแบบเดียวกับการอาบน้ำ นั่นคือการใช้ขันตักรดน้ำที่ฝ่ามือ หรือรดน้ำที่ตัวท่าน และจะมีการถวายผ้าสบง หรือถวายผ้าไตรด้วย

สำหรับอานิสงส์ของการสรงน้ำพระนั้น นอกจากจะเป็นการเสริมความสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวให้พบเจอแต่ความสงบสุขแล้ว เชื่อว่ายังเป็นการชำระล้างจิตใจให้ผ่องใส นำสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต ไม่มีเรื่องให้ต้องขุ่นข้องหมองใจ ช่วยให้ผู้ที่สรงน้ำพระมีจิตใจที่ชุ่มชื่น และเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ในปีใหม่ไทยอีกด้วย

คำกล่าวอัญเชิญพระพุทธรูปมาทำความสะอาด

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

  • ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต
  • แปลว่า กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย ด้วยความตั้งใจดี ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

คำกล่าวสรงน้ำพระพุทธรูป

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

  • อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง
  • แปลว่า เดชะ ข้าสรงน้ำ พระชุ่มฉ่ำตลอดกาล ทุกข์โศกโรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุข เทอญ

หลังจากนั้นให้กล่าวคำอฐิษฐาน และทำการสรงน้ำพระด้วยน้ำปรุง น้ำอบกับน้ำสะอาด และดอกไม้ที่เตรียมไว้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook