บทสัมภาษณ์การปฏิบัติ “อานาปานสติ” กับ พระกากัน อโสโก

บทสัมภาษณ์การปฏิบัติ “อานาปานสติ” กับ พระกากัน อโสโก

บทสัมภาษณ์การปฏิบัติ “อานาปานสติ” กับ พระกากัน อโสโก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ทุกครั้งที่ได้ปฏิบัติธรรม มีความสุขมาก สงบสุขจากสวนลึกในจิตใจ

บทสัมภาษณ์การปฏิบัติ “อานาปานสติ” กับ พระกากัน อโสโก โดยรายการเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์

 

การเสพติดการฝึกสมาธิ คือยาที่ดีที่สุด ที่นำคุณสู่สภาวะความสงบสุข

มากกว่าที่เคยเจอ

ทางเดียวที่เป็นอิสระจากความทุกข์ได้ คือ อริยสัจ๔ และเดินตามมรรคมีองค์๘

เพื่อเข้าถึง พระนิพพาน ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของชาวพุทธ เพื่อการพ้นทุกข์ถาวร

เพื่อออกจากสังสารวัฏ การเวียนว่ายตายเกิด

การปฏิบัติธรรม เป็นยารักษาโรคชั้นดี สำหรับบำบัดจิตใจ

หนทางแห่งการบรรลุธรรมที่ดีที่สุด คือ การใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ด้วย

สติสัมปชัญญะครบถ้วน ขอเรียกว่า การบรรลุธรรม ในความเห็นของตน

 

ส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ที่ทีมงานประทับใจอย่างมากนั้นก็คือ

 

When you do a meditation, it is an automatic thing that you become mindful. 

It’s like this.. when you have a fever, you take a paracetamol, and the fever is gone. So, meditation is a kind of a very good medicine for your mind. Which we never take. There is nothing you can put in your mind. This is the best ever medicine which will definitely make you mindful and mindfulness is the most important thing in one’s life to make you focus and to walk on the right track. It brings grace in your life. 

เมื่อคุณได้ปฏิบัติธรรม มันเป็นอัตโนมัติเลยที่โยมจะมีสติ มันเป็นแบบนี้ เหมือนเวลาที่คุณมีไข้ คุณทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ การปฏิบัติธรรมเปรียบเสมือนยาที่ดีมากในการรักษาใจ ที่เราทุกคนมักไม่ค่อยยอมทาน การปฏิบัติคือยารักษาใจตนเท่านั้น ยารักษาที่ดีที่สุดก็คือ การเจริญสติ สติสัมปชัญญะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนควรทำ เพื่อให้เราทุกคนสามารถบอกได้ว่า เรากำลังเดินอยู่ในทางชีวิตที่ถูกหรือไม่ อาตมา รู้สึกมันนำสันติภาพสู่ชีวิตเรา 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook