รู้จัก กิริณีเทวี นางสงกรานต์ปี 2565 พร้อมคำทำนายในปีนี้

รู้จัก กิริณีเทวี นางสงกรานต์ปี 2565 พร้อมคำทำนายในปีนี้

รู้จัก กิริณีเทวี นางสงกรานต์ปี 2565 พร้อมคำทำนายในปีนี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เข้าสู่เดือนเมษายน 2565 ซึ่งมีวันสำคัญในเดือนนี้คือวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย และก็เป็นประจำทุกปีที่จะมีการประกาศนางสงกรานต์ประจำปี ของฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง พร้อมกับคำทำนายดวงเมืองประจำปี โดยในปี 2565 นี้ วันที่ 14 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ มีนางสงกรานต์นามว่า กิริณีเทวี

ก่อนจะไปรู้จักกับนางสงกรานต์ กิริณีเทวี ต้องบอกก่อนว่านางสงกรานต์นั้นไม่มีตัวตนจริง แต่เป็นคติความเชื่อที่ปรากฎอยู่ในตำนานสงกรานต์ ที่รัชกาลที่ 1 ให้จารึกลงในแผ่นศิลาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) โดยเล่าถึงความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นอุบายเพื่อให้คนโบราณได้รู้ว่าวันมหาสงกรานต์ คือวันที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามสุริยคติว่าตรงกับวันใด โดยสมมุติผ่านนางสงกรานต์ทั้ง 7 โดยเทียบกับแต่ละวันในสัปดาห์ โดยจะมีนาม อาหาร อาวุธ และสัตว์ที่เป็นพาหนะที่แตกต่างกัน

โดยนางสงกรานต์ทั้ง 7 นั้น เป็นธิดาของท้าวกบิลพรหม หรือท้าวมหาสงกรานต์ มีหน้าที่อัญเชิญพระเศียรของท้าวกบิลพรหมเวียนรอบเขาพระสุเมรุ และอัญเชิญไปประดิษฐานถ้ำคันธุลี ในเขาไกรลาศ เมื่อครบ 1 ปี หรือวันที่เวียนมาถึงวันมหาสงกรานต์ ธิดาทั้ง 7 ก็จะผลัดกันมาอัญเชิญพระเศียรของท้าวกบิลพรหม หรือผู้เป็นบิดาออกแห่

ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่า ก่อนที่ท้าวกบิลพรหมจะตัดพระเศียรตัวเองเพื่อบูชาธรรมบาลกุมาร ได้บอกว่า พระเศียรของตนนั้น หากตั้งไว้ในแผ่นดินไฟก็จะไหม้ทั่วโลก หากทิ้งในอากาศฝนก็จะแล้ง และถ้าทิ้งในมหาสมุทรน้ำก็จะแห้ง จึงได้ให้ธิดาทั้ง 7 นำพานมารองรับพระเศียรที่ถูกตัด และให้นำไปแห่รอบเขาพระสุเมรุ และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ นั่นเอง

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า นางสงกรานต์ในปีนี้ได้แก่ นางกิริณีเทวี หรือ นางกาฬกิณีเทวี เป็นนางสงกรานต์ประจำวันพฤหัสบดี ลักษณะ ทัดดอกมณฑา เครื่องประดับมรกต ภักษาหารถั่วงา หัตถ์ขวาถือขอช้าง หัตถ์ซ้ายถือปืน และมีช้างเป็นพาหนะ

ส่วนคำทำนาย คือ วันที่ 16 เมษายน เวลา 13 นาฬิกา 49 นาที 48 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1384 ปีนี้

  • วันพุธ เป็นธงชัย
  • วันอังคาร เป็นอธิบดี
  • วันอังคาร เป็นอุบาทว์
  • วันพฤหัสบดี เป็นโลกาวินาศ

ปีนี้วันอาทิตย์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า นาคให้น้ำ 4 ตัว เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 2 ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิขาติ (ด้วง และแมลง) จะได้ผลกึ่งเสียกึ่ง เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีเตโช (ไฟ) น้ำน้อย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook