3 หลักธรรมคำสอน ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา

3 หลักธรรมคำสอน ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา

3 หลักธรรมคำสอน ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วันมาฆบูชา เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในปี 2567 นี้ จะตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 โดยความสำคัญของวันมาฆบูชานั้น คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก

ซึ่ง โอวาทปาติโมกข์ นั้น ถือว่าเป็นหลักคำสอนที่สำคัญในพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้ โดยพุทธศาสนิกชนก็สามารถนำหลักคำสอนไปปฏิบัติใช้ในวันมาฆบูชา หรือในชีวิตประจำวันได้ โดย 3 หลักการคำสอนมีดังนี้

  1. การไม่ทำบาปทั้งปวง การลด ละ เลิก อกุศลกรรมบถ 10 คือ ทางกาย ได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ทางวาจา ได้แก่ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดจาส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ ทางใจ ได้แก่ ไม่อยากได้ของของผู้อื่น ไม่ผูกพยาบาท ไม่เห็นผิดจากทำนองคลองธรรม
  1. การทำกุศลให้ถึงพร้อม คือ การทำความดีทุกอย่างตามกุศลกรรมบถ 10 ทั้งความดีทางกาย ทางวาจา ทางใจ
  1. ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลุดจากนิวรณ์ที่คอยขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสงบ ได้แก่ ความพอใจในกาม ความพยาบาท ความหดหู่ท้อแท้ ความฟุ้งซ่าน และความลังเลสงสัย

กล่าวโดยสรุปคือ โอวาทปาติโมกข์ นั้นคือการ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ นั่นเอง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook