ปฏิทินวันพระ ปี 2565 เดือนมกราคม-ธันวาคม มีวันไหนบ้าง

ปฏิทินวันพระ ปี 2565 เดือนมกราคม-ธันวาคม มีวันไหนบ้าง

ปฏิทินวันพระ ปี 2565 เดือนมกราคม-ธันวาคม มีวันไหนบ้าง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ปฏิทินวันพระ (ปีฉลู - ปีขาล) คริสตศักราช 2022 , ม.ศ. 1943 - 1944 , ร.ศ. 240 - 241 ตรีศก จุลศักราช 1383 ถึง จัตวาศก จุลศักราช 1384 [2] , ปกติสุรทิน ปกติมาส ปกติวาร สำหรับประชาชนที่ต้องเข้าวัดทำบุญ หรือ ถวายน้ำพระที่บ้าน ทุกวันพระ มาดูกันค่ะว่า ปี 2565 วันพระมีวันไหนบ้างในแต่ละเดือน

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2565

 • วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีฉลู
 • วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีฉลู
 • วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีฉลู
 • วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 • วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีฉลู
 • วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีฉลู
 • วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีฉลู วันมาฆบูชา
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม 2565

 • วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีฉลู
 • วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2565

 • วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีฉลู
 • วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2565

 • วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีขาล วันวิสาขบูชา
 • วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีขาล วันอัฏฐมีบูชา
 • วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2565

 • วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล
 • วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล
 • วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล
 • วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2565

 • วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล
 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล วันอาสาฬหบูชา
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล วันเข้าพรรษา
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล วันเฉลิมฯ ร.10

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2565

 • วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล วันเฉลิมฯ วันแม่
 • วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2565

 • วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล วันออกพรรษา
 • วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2565

 • วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
 • วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล วันลอยกระทง
 • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
 • วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook