อานิสงส์ 5 ข้อ จากการฟังเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์

อานิสงส์ 5 ข้อ จากการฟังเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์

อานิสงส์ 5 ข้อ จากการฟังเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การเทศน์มหาชาติ นับเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสิบต่อกันมาอย่างยาวนาน และเป็นการทำบุญที่สำคัญอีกงานหนึ่ง มีระยะเวลาในการจัดของแต่ละภาค อย่างเช่นภาคเหนือจะนิยมจัดเทศน์ในเดือนยี่ ที่นอกจากจะมีประเพณีลอยกระทงแล้ว ยังมีประเพณี การตั้งธรรมหลวง หรือฟังเทศน์มหาชาติ โดยจะจัดขึ้นในเดือนเพ็ญที่เรียกว่า ยี่เป็ง คือวันเพ็ญ เดือน 12 ที่กำลังจะถึงนี้ นับเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ฟังธรรมกัน

โดยการฟังเทศน์มหาชาตินั้นมีความเชื่อว่า ผู้ฟังเทศน์จะได้บุญมาก และยังได้รับอานิสงส์ที่หลากหลายหากฟังครบจบทั้ง 13 กัณฑ์ ภายใน 1 วัน ซึ่งอานิสงส์ที่จะได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาตินั้นมีดังนี้

  • เชื่อว่า เมื่อตายจากโลกนี้แล้ว จะมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้า พระนามว่า ศรีอริยเมตไตย ในอนาคต
  • เชื่อว่า เมื่อดับขันธ์ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ จะเสวยทิพยสมบัติมโหฬาร
  • เชื่อว่า เมื่อตายไปแล้วจะไม่ตกนรก
  • เชื่อว่า เมื่อถึงยุคพระพุทธเจ้าพระนามว่า ศรีอริยเมตไตย จะได้จุติไปเกิดเป็นมนุษย์
  • เชื่อว่า ได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธองค์ จะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook