เปิดตำนานความเชื่อ พระภูมิทั้ง 9 คอยดูแลสถานที่ใดบ้าง?

เปิดตำนานความเชื่อ พระภูมิทั้ง 9 คอยดูแลสถานที่ใดบ้าง?

เปิดตำนานความเชื่อ พระภูมิทั้ง 9 คอยดูแลสถานที่ใดบ้าง?
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

Sanook Horoscope วันนี้ มีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของศาลพระภูมิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกบ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่ต่างๆ จะต้องมี เพื่อให้ช่วยคุ้มครองให้ผู้อยู่อาศัยอยู่อย่างร่วมเย็นเป็นสุขมาฝาก โดยจะเป็นเรื่องของตำนานพระภูมิ ทั้ง 9 องค์ ที่จะคอยช่วยดูแลรักษาถิ่นฐานต่างๆ ไปดูกันว่าแต่ละองค์นั้น จะคอยดูแลสถานที่ใดบ้าง

ตำนานพระภูมิ

สำหรับตำนานพระภูมินั้น เล่าต่อกันมาว่า ในอดีตกาลได้มีกษัตริย์นามว่าท้าวทศราช มีมเหสีคือพระสันทาทุกข์ โดยครอบครองกรุงพลี และได้มีโอรส 9 องค์ ซึ่งแต่ละองค์ก็ล้วนแล้วแต่มีความปรีชาสามารถ ท้าวทศราชจึงได้ส่งโอรสไปรักษาถิ่นฐานต่างๆ ดังนี้

พระชัยมงคล

  • ดูแลรักษาเคหสถาน บ้านเรือน โรงร้านต่างๆ โดยจะฉลองพระองค์อย่างกษัตริย์ หรือเทพารักษ์ สวมชฎาทรงสูง สวมผ้าห้อยชายมีสายธุรำ และสายสังวาลย์ สวมกำไล ปั้นเหน่ง และพาหุรัด ฉลองพระบาทเชิงงอน พระหัตถ์ซ้ายทรงถือถุงเงิน พระหัตถ์ขวาทรงถือพระขรรค์

พระนครราช

  • ดูแลรักษาประตู ป้อมค่าย หอรบ บันได โดยจะทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับพระภูมิชัยมงคล พระหัตถ์ซ้ายถือช่อดอกไม้

พระเทเพล

  • ดูแลรักษาคอกสัตว์ โรงช้างม้า โค กระบือ โดยจะทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับ พระภูมิชัยมงคล พระหัตถ์ซ้ายถือหนังสือ หรือคัมภีร์

พระชัยศพณ์ หรือ พระชัยสพ

  • ดูแลรักษายุ้งฉางข้าว เสบียงคลังต่างๆ โดยจะทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับพระภูมิชัยมงคล พระหัตถ์ขวาถือหอก พระหัตถ์ซ้ายวางแนบอยู่บริเวณเอว

พระคนธรรพ์

  • ดูแลรักษาโรงพิธีการแต่งงาน และเรือนหอบ่าวสาว โดยจะทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับพระภูมิชัยมงคล พระหัตถ์ซ้ายถือผะอบ

พระธรรมโหรา

  • ดูแลรักษาภูเขา ป่า สวน ไร่ นา โดยจะทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับพระภูมิชัยมงคล พระหัตถ์ซ้ายแพนหางนกยูง

พระเทวเถร หรือพระวัยทัต

  • ดูแลรักษาวัดวาอาราม วิหาร ปูชนียสถานต่างๆ โดยจะทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับพระภูมิชัยมงคล พระหัตถ์ขวาถือไม้เท้า

พระธรรมมิกราช

  • ดูแลรักษาอุทยาน สวนผลไม้ พืชพันธุ์ ธัญญาหารต่างๆ โดยจะทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับพระภูมิชัยมงคล พระหัตถ์ซ้ายถือพวงมาลา

พระทาษธารา

  • ดูแลรักษา ห้วย หนอง คลอง คู บึง แม่น้ำ โดยจะทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับพระภูมิชัยมงคล ในพระหัตถ์ไม่ได้ถืออะไร
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook