รวมคาถาไล่ฝน ตัดลม ท่องไว้เวลาลม ฝน พายุแรง

รวมคาถาไล่ฝน ตัดลม ท่องไว้เวลาลม ฝน พายุแรง

รวมคาถาไล่ฝน ตัดลม ท่องไว้เวลาลม ฝน พายุแรง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ในช่วงฤดูฝน ที่ฝนตกต่อเนื่องทุกวัน รวมถึงในบางพื้นที่ก็ประสบกับปัญหาน้ำท่วมจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก สำหรับบางครั้งที่ฝนตก ไม่ได้มีเพียงเม็ดฝนเท่านั้น แต่ฝนมักมาพร้อมลม พายุแรงๆ ดังนั้นจึงได้รวบรวมคาถาไล่ฝน ตัดลมเพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อในเรื่องเหล่านี้เก็บเอาไว้ท่อง เมื่อต้องเจอฝน หรือลมแรงๆ

คาถาตัดลมพายุ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ชัยนาท

นะ หันตะวา แตสัง อุปัต ตะเว

วิธีสวด : ขณะท่องคาถานี้ให้ระลึกถึงคุณของหลวงพ่อกวยไปด้วย

คาถาห้ามฝน ของสมเด็จพระศรีสมโพธิ์ราชครู ขรัวอีโต้

เวลาสวดให้ตามกําลังวัน เช่น อาทิตย์ 6 จบ จันทร์ 15 จบ อังคาร 8 จบ พุธกลางวัน 17 จบ  พุธกลางคืน 12จบ พฤหัสบดี 19 จบ ศุกร์ 21จบ เสาร์ 10 จบ

ตั้งนะโม 3 จบ ว่าไตรสรณาคมน์ แล้วว่าคาถา

สิทธิ พุทธะ จะ อุตตะมะ สิทธิ ธัมมา เทวะ สังฆา สัพพะ มหาวิชา คาถา สิทธิสาวัง พุทธัง ประสิทธิเม ธัมมัง ประสิทธิเม สังฆัง ประสิทธิเม สมเด็จพระศรีสมโพธิ์ราชครู ประสิทธิเม พระขรัวอีโต้ประสิทธิเมแชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook