ไหว้พระขอพร หลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง เสริมความสิริมงคล

ไหว้พระขอพร หลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง เสริมความสิริมงคล

ไหว้พระขอพร หลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง เสริมความสิริมงคล

วัดสร้อยทองนั้น ตั้งอยู่ที่ 1319 ถ.ประชาราษฏร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เชิงสะพานพระราม 7 ฝั่งพระนคร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมวัดแห่งนี้มีชื่อว่า วัดซ่อนทอง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2394 แต่ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้าง แต่ก็ได้มีข้อสันนิษฐานกันว่าผู้สร้างน่าจะเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายจาก เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค)

22

ภายในวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ ได้มี หลวงพ่อเหลือ พระประธานในพระวิหารจตุรมุข ซึ่งหลวงพ่อเหลือ เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร พระเกศแบบเปลวเพลิง หน้าตักกว้าง 52 นิ้ว ประดิษฐานบนฐานชุกชี สร้างจากโลหะที่เหลือจากการหล่อพระประธานที่วัดสร้อยทอง พร้อมกับพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ที่ประดิษฐานอยู่หน้าโบสถ์วัด ในปี พ.ศ. 2445 จึงเป็นที่มาของชื่อ หลวงพ่อเหลือ

ภายในเกศขององค์ของหลวงพ่อเหลือ ได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของพระอรหันต์ 5 พระองค์ ได้แก่

  • พระธาตุของพระสารีบุตรเถระ
  • พระธาตุของพระโมคคัลลานเถระ
  • พระธาตุของพระสีวลีเถระ
  • พระธาตุของพระองคุลีมาลเถระ
  • พระธาตุของพระภิกษุณีพิมพาเถรี

สำหรับตำนานของหลวงพ่อเหลือ ย้อนไปเมื่อช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดสร้อยทอง เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทิ้งระเบิด ด้วยเหตุเพราะอยู่ใกล้จุดยุทธศาสตร์ ซึ่งก็คือสะพานพระราม 6 ทำให้วัด และบริเวณโดยรอบได้รับความเสียหาย แต่หลวงพ่อเหลือ พระพุทธรูปในพระอุโบสถได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยบริเวณพระหนุด้านขวา และที่พระหัตถ์เท่านั้น

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้หลวงพ่อเหลือเป็นที่กล่าวถึง มีผู้คนให้ความเลื่อมใส และศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ และได้มีการเดินทางมาขอพรกับหลวงพ่อเหลือ โดยเชื่อว่าหากได้ขอพรกับหลวงพ่อเหลือ จะทำให้มีเหลือกินเหลือใช้ มีโชคลาภเงินทอง ประสบผลสำเร็จ

25

คาถาบูชาหลวงพ่อเหลือ

ตั้งนะโม 3 จบ และสวดคาถา 3 จบดังนี้

นะโมพุทธายะ นะเหลือดี โมเหลือยิ่ง

พุทเหลือใช้ ธาเหลือล้น ยะเหลือรวย