อยู่บ้านก็ทำบุญได้ เวียนเทียนออนไลน์ ฟังเทศน์ รับพรวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา 2564

อยู่บ้านก็ทำบุญได้ เวียนเทียนออนไลน์ ฟังเทศน์ รับพรวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา 2564

อยู่บ้านก็ทำบุญได้ เวียนเทียนออนไลน์ ฟังเทศน์ รับพรวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา 2564
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งในปี 2564 นี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม และวันอาทิตย์ 25 กรกฎาคม จากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงรุนแรง ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปทำกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาที่วัดได้ วันนี้ Sanook Horoscope จึงมีเว็บไซต์สำหรับการฟังเทศน์, เวียนเทียนออนไลน์มาฝากกัน

เว็บไซต์นี้ มีชื่อว่า เวียนเทียนออนไลน์.com เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นให้ตอบสนองรับกับสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในโครงการสัปดาห์พุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 21 - 28 กรกฎาคม 2564

53034

โดยในเว็บไซต์จะแบ่งเป็น 2 หมวด คือ เข้าพรรษาออนไลน์ และเวียนเทียนออนไลน์วันอาสาฬหบูชา สำหรับฟังก์ชั่นของเข้าพรรษาออนไลน์นั้น จะมีให้เราเลือกหล่อเทียนตามปีเกิด, ถวายผ้าอาบน้ำฝน, ตักบาตรดอกไม้ พร้อมรับการ์ดอนุโมทนาบัตรออนไลน์ เพื่อเก็บเป็นที่ระลึก หรือร่วมแชร์ ร่วมบุญ สร้างกุศลร่วมกัน

ส่วนการเวียนเทียนออนไลน์ในวันอาสาฬหบูชานั้น จะมีกิจกรรมให้เราเลือกสถานที่เวียนเทียนได้ตามสะดวก ไม่ว่าจะเป็นวัดในประเทศไทย, สังเวชนียสถาน หรือวัดไทยในต่างประเทศ พร้อมเลือกคำอธิษฐาน ฟังเทศน์ และยังสามารถแชร์ออกไปให้เพื่อนๆ ของเราได้มาร่วมเวียนเทียนออนไลน์ด้วยกันได้

นอกจากนี้ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ยังได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนตั้งจิตน้อมใจเป็นกุศล อยู่บ้าน สร้างบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมวิถีใหม่ โดยได้จัดทำบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (E-CARD) ส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเรียนรู้พุทธประวัติ ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านกิจกรรม ทำดีเข้าพรรษา ชีวาเป็นสุข ตั้งแต่วันที่ 19-25 ก.ค. 2564

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook