บทเพลง หลวงปู่เทพโลกอุดร (เวอร์ชั่น Pop)

บทเพลง หลวงปู่เทพโลกอุดร (เวอร์ชั่น Pop)

บทเพลง หลวงปู่เทพโลกอุดร (เวอร์ชั่น Pop)
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เพลง หลวงปู่เทพโลกอุดร (เวอร์ชั่น Pop)

นักร้อง: วิน กรู๊ฟวินแมน

ทำนอง/เนื้อร้อง : ชุติมา โควสุภัทร/เสียงธรรมแห่งอุฑฑิยาน

แจ้งทะเบียนลิขสิทธิ์เลขที่ 376818

ในนาม มูลนิธิบุญญานุภาพ ประเทศไทย

 

พระอริยะ ผู้อยู่เหนือกาลเวลา

บรมครูแห่งการหลุดพ้นภายในด้วยปัญญา

พระผู้ทรงอภิญญาศรัทธาอย่างแรงกล้า

เพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาให้กว้างไกล

 

กราบนอมน้อมบูชาด้วยรักและศรัทธา หลวงปู่เทพโลกอุดร

 

ผู้ไม่ยอมพ่ายแพ้จำนนต่อกิเลสตัณหา

มั่นคงดั่งทองแท้ไม่หวั่นแม้ต้องเจอไฟ

มุ่งมั่นให้ใจงามแม้ยากลำบากต้องทนได้

ดั่งเพชรถูกเจียระไนถึงจะสวยงาม

 

มองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจ

กราบนอบน้อมบูชาด้วยรักและศรัทธา หลวงปู่เทพโลกอุดร

 

พระอริยะ ผู้อยู่เหนือกาลเวลา

ผู้บรรลุปฏิสัมภิทาแตกฉานในอรรถในธรรม

บรมครูของผู้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรภาวนา

มหาเถระผู้ทรงเมตตา ดับทุกข์โศกโรคภัย

 

กราบนอบน้อมบูชาด้วยรักและศรัทธา หลวงปู่เทพโลกอุดร

 

ผู้รักษาสัจจะวาจา ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม

มีดวงตาเห็นความจริง สรรพสิ่งใดใดไม่เที่ยงแท้

สัพเพ ธัมมา อนัตตา ผู้อยู่เหนือโลกก้าวข้ามพ้นห้วงน้ำสังสาร

มุ่งมั่นปฏิบัติจริงย่อมสำเร็จทุกสิ่งได้ด้วยใจ

 

กราบนอบน้อมบูชาด้วยรักและศรัทธา หลวงปู่เทพโลกอุดร

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook