พระคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร ( ฉบับเต็ม )

พระคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร ( ฉบับเต็ม )

พระคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร ( ฉบับเต็ม )
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

พระคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร ( ฉบับเต็ม )

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

โย อะริโย มหาเถโร อะระหัง อภิญญาธะโร
ปะฏิสัมภิทัปปัตโต เตวิชโช พุทธะสาวะโก
พะหู เมตตาทิวาสะโน มหาเถรานุสาสะโก
อะมะตัญเญวะ สุชีวะติ อภินันที คุหาวะนัง
โส โลกุตตะโร นาโม อัมเหหิ อภิปูชิโต
อิธะ ฐานูปะมาคัมมะ กุสะเล โน นิโยชะเย
ปุตตะเมวะ ปิยัง เทสิ มัคคะผะลัง วะ เทสสะติ
ปะระมะสารีริกะธาตุ วะชิรัญจาปิวานิตัง
โส โลเก จะ อุปปันโน เอเกเนวะ หิตังกะโร
อะยัง โน โข ปุญญะลาโภ อัปปะมัตโต ภะเวตัพโพ
สาธุกันตัง อะนุกะริสสามะ ยัง วะเรนะ สุภาสิตัง
โลกุตตะโร จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต
โลกุตตะระคุณัง เอตัง อะหัง วันทามิ ตัง สะทา
มหาเถรานุภาเวนะ สุขัง โสตถี ภะวันตุ เม

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook