บทเพลงพระแม่กวนอิม พันเนตร พันกร

บทเพลงพระแม่กวนอิม พันเนตร พันกร

บทเพลงพระแม่กวนอิม พันเนตร พันกร
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

บนผืนแผ่นดินในโลกหล้า                 ในมหาสมุทรสายธาราอันไพศาล 

กลางท้องฟ้านภากาศอันโอฬาร            เมตตาธรรมส่องสว่างทางกว้างไกล 

สายลมพัดพาใจพระโพธิสัตว์             ดับไฟทุกขเวทนาทุกสถาน 

ส่งพลังรักเมตตาไม่มีประมาณ             เติมพลังชีวิตทุกชีวาพาสุขใจ

 

*มือทั้งพันกรพระเนตรทั้งพันคู่ 

พระแม่กวนอิมผู้สดับเสียงสรรพสัตว์ทั้งหลาย 

 

ชีวิตลูกไม่อ้างว้างเดียวดาย            แม้โลกนี้ใหญ่กว้างไพศาลเหลือคณา 

ไม่ทุกข์ท้อต่อความทุกข์ของชีวิต            ไม่ถอยหนีต่ออุปสรรคเพราะคาสอน 

ไม่หวาดหวั่นแม้โชคชะตามาตัดรอน        เพราะพันเนตรพันกรอยู่ข้างกาย 

แม้ไม่เห็นภาพงดงามบนผืนโลก            แม้ไม่ยินสรรพเสียงถ้อยคาอันขับขาน 

ไม่อาจเอ่ยถ้อยคารักอ่อนหวานทุกวันวาน    กลับสัมผัสความงามแห่งรักด้วย หัวใจ 

 

*มือทั้งพันกรพระเนตรทั้งพันคู่ 

พระแม่กวนอิมผู้สดับเสียงสรรพสัตว์ทั้งหลาย 

 

ชีวิตลูกไม่อ้างว้างเดียวดาย             แม้โลกนี้ใหญ่กว้างไพศาลเหลือคณา 

ประจักษ์แจ้งพลังรักอันยิ่งใหญ่             รักบริสุทธิ์มอบทุกดวงใจทุกแห่งหน 

ไม่มองข้ามพลังใจแกร่งของตน            ไม่มองข้ามหัวใจผู้อื่นเพราะเมตตา 

ทุกชีวิตทั้งผู้อื่นและตัวฉัน                 แล้วแต่ล้วนปรารถนาสิ่งเดียวกัน 

คือความสุขอิสระจากความทุกข์             เท่าเทียมกันหัวใจโพธิสัตว์...เข้าใจ 

ขอเป็นแค่เพียงหนึ่งมือในพันกร             หนึ่งดวงตาในพันเนตรของพระแม่ 

รักเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่             รังสรรค์คุณค่าเพื่อผู้อื่นไม่ ละเลย 

 

*เพราะเมตตาจึงเข้าใจ 

เพราะห่วงใยจึงถามหา 

 

เพราะหัวใจพระโพธิสัตว์อันกรุณา มอบคุณค่าทุกชีวิตงดงามกว้างไกล 

เพราะหัวใจพระโพธิสัตว์อันกรุณา มอบความเมตตาสรรพสัตว์นิรันดร 

เมตตา...เหลือเกิน รักมาก...เหลือเกิน 

เมตตา...เหลือเกิน รักที่สุด...ของใจ

 

เพลงพระแม่กวนอิม พันเนตร พันกร

Thousands-arms Thousands-eyes Guanyin Bodhisattva

 

ประพันธ์ : ปารจรีย์ ปรมัตถ์เศรษฐ์

Lyrics : Parajaree Poramataseth

ขับร้อง : เจง บางมด และช่อฟ้า แม่มอก

Vocal : Jeng Bangmod & Chorfa Maemok

ทำนอง : กมล กันฤทธิ์

Rhythm / Composer : Kamon Kunrit

 

แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ในนามมูลนิธิบุญญานุภาพ 386028

License of Bunyanupab Foundation, Thailand 386028

 

จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้น Not For Commercial Purpose

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook