บทเพลงธรรมะ น้อมสรรเสริญพระแม่กวนอิม

บทเพลงธรรมะ น้อมสรรเสริญพระแม่กวนอิม

บทเพลงธรรมะ น้อมสรรเสริญพระแม่กวนอิม
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ด้วยความศรัทธาและ ซาบซึ้งในพระมหาเมตตาและปณิธานของพระแม่กวนอิมที่มีต่อเวไนยสัตว์ โดยการร้อยเรียงเรื่องราว เป็นบทเพลง พร้อมกับเอ่ยพระนามเพื่อน้อมสรรเสริญและบูชาพระแม่กวนอิม ซาบซึ้งกันกับเพลง น้อมสรรเสริญพระแม่กวนอิม

 

นำโม กวนซือ อิม ผ่อสัก โอม มานี เปะ เม ฮง พุทธายะ

นำโม กวนซือ อิม ผ่อสัก โอม มานี เปะ เม ฮง ธัมมายะ

นำโม กวนซือ อิม ผ่อสัก โอม มานี เปะ เม ฮง สังฆายะ

 

ข้าขอน้อมกราบสรรเสริญ มหาโพธิสัตว์ผู้เฝ้าดูแลห่วงใย

สัตว์โลกทั้งหลายที่ผจญอยู่ใน ห้วงทุกข์มากมายรุมเร้าคร่ำครวญ

นำโม กวนซือ อิม ผ่อสัก มหา กา รุ ณี กา ยะ

 

ทรงเทิดทูนบูชาคารวะ พระพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

น้อมสถิตย์เหนือเศียรเกล้าด้วยพระทัย มั่นคงไม่หวั่นไหวเหนือกาลเวลา

นำโม กวนซือ อิม ผ่อสัก โอม มานี เปะ เม ฮง พุทธายะ

 

ทรงเป็นดั่งประภาคารแสงส่องทาง แก่ผู้ทุกข์กายใจแสนเศร้าหมอง

ไร้หนทางสิ้นกำลังกายใจทรงประคอง ด้วยแสงธรรมนำพาเดินต่อไป

นำโม กวนซือ อิม ผ่อสัก มหา กา รุ ณี กา ยะ

ทรงประพรมน้ำทิพย์แห่งความสุข เกิดจิตบริสุทธิ์ในใจฉัน

ดั่งฝนทิพย์โปรยปรายกายใจนิรันดร์ ทรงมอบเมตตาธรรมนำชีวี

นำโม กวนซือ อิม ผ่อสัก มหา กา รุ ณี กา ยะ

 

ทรงปรากฎพระพักตร์ ทรงสดับพระกรรณ

ทรงทอดสายพระเนตร ทรงโอบอุ้มด้วยพันกร

ทรงสดับเสียงทุกข์ร้อน โปรดสรรพสัตว์ทุกผู้ทุกนามทรงเป็นที่พึ่งแห่งโลก ทรงประทานพระกรุณามหาศาล

ทรงอ่อนโยนไม่มีประมาณ ด้วยสงสารยิ่งมารดารักบุตรตน

 

นำโม กวนซือ อิม ผ่อสัก โอม มานี เปะ เม ฮง พุทธายะ

นำโม กวนซือ อิม ผ่อสัก โอม มานี เปะ เม ฮง ธัมมายะ

นำโม กวนซือ อิม ผ่อสัก โอม มานี เปะ เม ฮง สังฆายะ

 

นำโม กวนซือ อิม ผ่อสัก มหา กา รุ ณี กา ยะ

นำโม กวนซือ อิม ผ่อสัก มหา กา รุ ณี กา ยะ

นำโม กวนซือ อิม ผ่อสัก มหา กา รุ ณี กา ยะ

 

เพลง  : น้อมสรรเสริญพระแม่กวนอิม

เนื้อร้อง: ปารจรีย์ ปรมัตถ์เศรษฐ์

ขับร้อง : เชฏฐท่าศาลา, กมล กันฤทธิ์ ,เจงบางมด ,ช่อฟ้าแม่มอก
ปารจรีย์ ปรมัตถ์เศรษฐ์, วรินทร์ลดา กังวานนรากุล, สุภาพรรณวดี คำดี

ทำนอง: กมล กันฤทธิ์

เรียบเรียง: กมล กันฤทธิ์

ควบคุมการผลิต: สุภาพรรณวดี คำดี

จดลิขสิทธิ์ในนาม : มูลนิธิบุญญานุภาพ

คำขอจดลิขสิทธิ์ เลขที่ 377703

แจ้งจดลิขสิทธิ์เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook