3 บทสวดก่อนออกจากบ้าน เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

3 บทสวดก่อนออกจากบ้าน เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

3 บทสวดก่อนออกจากบ้าน เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ก่อนที่ทุกคนจะออกจากบ้าน แน่นอนว่าต้องมีการเตรียมร่างกาย สติ และเช็กพาหนะไว้ใช้ขับขี่เพื่อความปลอดภัย แต่อีกสิ่งหนึ่งที่อาจทำให้หลายๆ คนอุ่นใจมากขึ้นก็น่าจะเป็นบทสวดก่อนการออกเดินทาง Sanook Horoscope จึงขอแนะนำ 3 บทสวดมาให้ทุกคนมีความอุ่นใจในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

คาถาเดินทางโดยสวัสดิภาพ

อิติปิโส ภควา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ (ท่อง 3 จบ )

คาถาใช้สวดก่อนขับรถ

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

คาถาแคล้วคลาด ใช้สวดก่อนเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน

(ท่อง 3 จบ )

พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย

พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย

พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก

วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook