ความเชื่อเรื่องการปิดทองหลังพระ

ความเชื่อเรื่องการปิดทองหลังพระ

ความเชื่อเรื่องการปิดทองหลังพระ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook


ชาวพุทธมีความเชื่อว่าเป็นการสร้างบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ โดยมีคติความเชื่อว่าผู้ที่ได้มีโอกาสปิดทองพระไม่ว่าจะเกิดภพชาติใดจะมีผิว พรรณผ่องใสงดงาม มีสง่าราศรี

ความเชื่อเรื่องการปิดทองหลังพระ

เป็นที่ถูกเนื้อต้องใจของผู้ที่พบเห็น ส่วนอานิสงค์ผลบุญที่ให้เห็นในชาตินี้ ชาวพุทธมีคติความเชื่อว่ามาตั้งแต่โบราณกาลมาถึงปัจจุบัน คือ

1.ถ้าปิดที่พระพักตร์ มีคติควารมเชื่อว่าทำให้หน้าที่การงาน ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

2.ปิดบริเวณพระอุทร (ท้อง) มีคติความเชื่อว่า จะอุดมสมบูณณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง

3.ปิดที่พระนาภี (สะดือ) มีคติความเชื่อว่า ตลอดทั้งชีวิตจะไม่รู้จักคำว่าอด สมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สิน

4.ปิดที่พระเศียร (หัว) มีคติความเชื่อว่า จะทำให้สติปัญญาความจำเป็นเลิศ สามารถแก้ไขฝันผ่าปัญญาอุสรรคของชีวิตได้ตลอด

5.ปิดที่พระอุระ (หน้าอก) มีคติความเชื่อว่า ทำให้มีความสง่าราศรีเป็นที่ถูกใจของคนทั่วๆ ไป

6.ปิดที่ระหัตถ์ (มือ) ทำให้เป็นคนที่มีอำนาจบารมี

7.ปิดที่พระบาท (เท้า) มีคติความเชื่อว่า สมบูรณ์ด้วยที่พักอาศัย และยวดยานพาหระ


ส่วนการปิดทองหลังพระนั้นที่มีการพูดถึงเป็นภาษิต มีคติความเชื่อว่าถ้าจะให้การปิดทองทั้งหมดสมบูรณ์ต้องปิดด้านหลังด้วย นอกจากนี้แล้ว แม้ไม่ปิดที่องค์พระเช่น


กรณีพระพุทธณูปขนาดใหญ่ แม้การปิดทองบริเวณฐานของรองขององค์พระทำให้หน้าที่การงานมั่นคงเจริญก้าวหน้าการงาน การไหว้พระปิดทองนั้น เป็นคติธรรมมุ่งหมายถึงการได้บูรณะต่อองค์พระพุทธปฏิมา เพื่อผลแห่งอานิสงส์ที่จะให้ผลโดยทันที ผู้ที่เกิดเคราะห์กรรมหรือวิบากกรรม อุปสรรค์ ความมั่วหมองในชะตาชีวิต ในสัมมาอาชีพ หากต้องการความสำเร็จในสิ่งที่ทำไปแล้วโดยฉับพลันทันทีการสร้างอานิสงส์โดยการปิดทองพระพุทธปฏิมาจึงเป็นสิ่งที่ให้ผลโดยตรง


ขอบคุณข้อมูลประกอบจาก www.agalico.com

ขอบคุณภาพประกอบจาก Photos.com

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ ของ ความเชื่อเรื่องการปิดทองหลังพระ

ความเชื่อเรื่องการปิดทองหลังพระ
ความเชื่อเรื่องการปิดทองหลังพระ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook