อัศจรรย์พระธาตุหล้าหนองกลางน้ำ

อัศจรรย์พระธาตุหล้าหนองกลางน้ำ

อัศจรรย์พระธาตุหล้าหนองกลางน้ำ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

พระธาตุกลางน้ำ หรือ “พระธาตุหล้าหนอง” เคยประดิษฐานอยู่ริมฝั่งโขงในเขตตัวเมืองหนองคาย พระธาตุองค์นี้ต้องทนรับกับกระแสแม่น้ำโขงที่ไหลเชี่ยวอยู่นาน จนเกิดอาการทรุดเอียงขึ้นเหนือท้องน้ำ จนกระทั่งปี พ.ศ.2309 ตลิ่งรองรับฐานองค์ธาตุ เกิดพังครืนก่อนส่วนยอดจะถล่มล้มตามลงมา 

 

พระธาตุหล้าหนอง หรือพระธาตุกลางน้ำ โดยในหนังสืออุรังคธาตุ หรือตำนานพระธาตุพนมตอนหนึ่งได้กล่าวถึงการสร้างพระธาตุองค์นี้ไว้ว่า พระธาตุหล้าหนองนี้ได้สร้างโดยพระอรหันต์ 5 องค์ โดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าจากประเทศอินเดียมาพร้อมกัน และได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้พร้อมกัน 6 แห่งโดยพระธาตุฝ่าพระบาทเบื้องขวา 9 องค์บรรจุไว้ที่พระธาตุหล้าหนองแห่งนี้ โดยพระธาตุนี้จะตั้งอยู่กลางบริเวณวัดธาตุ ริมฝั่งแม่น้ำโขง พอถึงฤดูน้ำหลากแม่น้ำโขงที่ไหลเชี่ยวกรากจะกัดเซาะตลิ่งบริเวณวัดธาตุจนพังทลายหายไป

ที่นี่มีความเชื่อว่ามีองค์พ่อปู่ปกปักษ์รักษาพระธาตุหล้าหนอง หากใครมาลบหลู่ก็จะเกิดเรื่องไม่ดี รวมทั้งหากจะมีภัยธรรมชาติพายุพัดผ่านก็จะไม่เสียหายมาก เพราะมีองค์พญานาคราชที่อยู่ใต้น้ำโขงคอยดูแลปกปักรักษาองค์พระธาตุกลางน้ำไว้

โดยจากคำบอกเล่าของชาวบ้านเล่าว่าแต่ละครั้งมักจะมีรอยเท้าพญานาคปรากฏให้เห็นบนแท่นฐานองค์พระธาตุอยู่เป็นประจำทุกปี หลายคนจึงเชื่อว่า ณ พระธาตุแห่งนี้มีองค์พ่อปู่ที่ปกปักรักษาพระธาตุ และองค์พญานาคราช ที่อยู่ใต้น้ำโขงคอยดูแลปกปักรักษาองค์พระธาตุกลางน้ำให้ 

 

หากใครต้องการมาสักการะ สามารถมากันได้ที่  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายกันได้นะคะ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook