ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2564/2021 (ปีชวด - ปีฉลู)

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2564/2021 (ปีชวด - ปีฉลู)

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2564/2021 (ปีชวด - ปีฉลู)
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ปฏิทินวันพระ (ปีชวด - ปีฉลู) คริสตศักราช 2021 , ม.ศ. 1942 - 1943 , ร.ศ. 239 - 240 โทศก จุลศักราช 1382 ถึง ตรีศก จุลศักราช 1383 , ปกติสุรทิน อธิกมาส ปกติวาร

 

วันพระ เดือนมกราคม 2564

 • วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีชวด
 • วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีชวด
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีชวด
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีชวด

 

วันพระ กุมภาพันธ์ 2564

 • วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีชวด
 • วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีชวด
 • วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีชวด
 • วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีชวด วันมาฆบูชา

 

วันพระ มีนาคม 2564

 • วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีชวด
 • วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีชวด
 • วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีฉลู
 • วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีฉลู

 

วันพระ เมษายน 2564

 • วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีฉลู
 • วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีฉลู
 • วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีฉลู
 • วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีฉลู

 

วันพระ พฤษภาคม 2564

 • วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีฉลู วันฉัตรมงคล
 • วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีฉลู
 • วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีฉลู
 • วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีฉลู วันวิสาขบูชา

 

วันพระ มิถุนายน 2564

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีฉลู วันอัฏฐมีบูชา
 • วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีฉลู

 

วันพระ กรกฎาคม 2564

 • วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีฉลู
 • วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีฉลู
 • วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีฉลู
 • วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีฉลู วันอาสาฬหบูชา
 • วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีฉลู วันเข้าพรรษา

 

วันพระ สิงหาคม 2564

 • วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีฉลู
 • วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีฉลู
 • วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีฉลู
 • วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีฉลู
 • วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีฉลู

 

วันพระ กันยายน 2564

 • วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีฉลู
 • วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีฉลู
 • วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีฉลู
 • วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีฉลู

 

วันพระ ตุลาคม 2564

 • วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีฉลู วันออกพรรษา
 • วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีฉลู

 

วันพระ พฤศจิกายน 2564

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีฉลู
 • วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีฉลู
 • วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีฉลู วันลอยกระทง
 • วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีฉลู

 

วันพระ ธันวาคม 2564

 • วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีฉลู
 • วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีฉลู
 • วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีฉลู
 • วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีฉลู
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook