ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์มงคล เดือนกันยายน 2563

ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์มงคล เดือนกันยายน 2563

ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์มงคล เดือนกันยายน 2563
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เดือนกันยายน 2563 นี้ วันไหนดี วันไหนเสีย วันไหนที่ควรทำการมงคล มาเช็กกันได้เลย

 

วันที่ 3 กันยายน 2563 : สามารถแต่งงาน เปิดร้านได้

วันที่ 4 กันยายน 2563 : สามารถเปิดกิจการ ทำการมงคลได้

วันที่ 5 กันยายน 2563 : สามารถนำพระเข้าบ้านได้

วันที่ 7 กันยายน 2563 : สามารถเปิดกิจการ ออกรถใหม่ได้

วันที่ 10 กันยายน 2563 : สามารถเปิดกิจการ แต่งงานได้

วันที่ 11 กันยายน 2563  : สามารถเปิดร้านค้า ทำการมงคลได้

วันที่ 12 กันยายน 2563 : สามารถแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ได้

วันที่ 13 กันยายน 2563 : สามารถเปิดกิจการ แต่งงานได้

วันที่ 14 กันยายน 2563 : สามารถขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการได้

วันที่ 17 กันยายน2563 : สามารถออกรถใหม่ได้

วันที่ 18 กันยายน 2563 : สามารถเปิดกิจการ ออกรถใหม่ได้

วันที่ 19 กันยายน 2563 : สามารถเปิดกิจการ ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงานได้

วันที่ 20 กันยายน 2563 : สามารถแต่งงานได้

วันที่ 24 กันยายน 2563 : สามารถทำการมงคลได้

วันที่ 26 กันยายน 2563 : สามารถออกรถได้

วันที่ 27 กันยายน 2563 : สามารถเปิดกิจการ ขึ้นบ้านใหม่ได้

วันที่ 28 กันยายน 2563 : สามารถแต่งงาน ทำการมงคลได้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook