ไหว้และบูชาพระพิฆเนศอย่างไรช่วยเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

ไหว้และบูชาพระพิฆเนศอย่างไรช่วยเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

ไหว้และบูชาพระพิฆเนศอย่างไรช่วยเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

พระพิฆเนศเป็นเทพที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นเทพที่คอยดลบันดาลความสำเร็จให้กับคนที่กราบไหว้บูชา แต่รู้หรือไม่ว่าคุณนั้นบูชาได้ถูกวิธีหรือไม่ วันนี้เรามีเคล็ดในการบูชาและไหว้ให้ถูกวิธีมาฝากค่ะ

 

พระพิฆเนศจัดได้ว่าเป็นเทพชั้นสูง ให้จำไว้ง่ายๆ ว่าการไหว้ให้ได้ผลดีจะมีอยู่ 2 แบบ ดังนี้

  1. การไหว้แบบมีอามิสบูชา หมายถึงการเคารพพระพิฆเนศด้วยของต่างๆ ที่ท่านโปรดปราน เช่น ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ ดอกชบา ขนมโมทกะ-ลาดู
  2. การปฏิบัติบูชา หมายถึง การให้ทานแก่คนยากจน คนที่แย่กว่า การถวายสังฆทาน การให้อภัยทาน การรักษาศีล การสวดมนต์ การนั่งสมาธิ การวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้มีปัญญาญาณในการหลุดพ้นจากความทุกข์ โดยแบบที่ 2 องค์พระพิฆเนศจะสรรเสริญมากกว่า เพราะเมื่อเราเคารพด้วยใจบูชาแล้ว แม้ว่าเราจะไม่มีทรัพย์หรือของถวายอะไรมากนักแต่เราปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ องค์พระพิฆเนศจะประทานพรให้เราได้เอง
    หลักการประทานพรขององค์พระพิฆเนศคือ หากเรามีคุณงามความดีหรือมีบุญเก่าอยู่แล้ว ท่านก็จะไปเร่งลาภผลเหล่านั้นให้มาส่งผลเร็วขึ้น เช่น หากเราขอเรื่องงานและเรามีบุญจากความกตัญญูไว้ก่อนแล้ว หากตอนนี้เราอายุ 20 แล้วเราอาจจะไปได้รับผลจากความกตัญญูตอนอายุ 40 ปี แต่ท่านก็จะเร่งลาภเหล่านั้นให้เราได้รับความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเร็วขึ้น หลักการก็จะเป็นอย่างนี้

 

ขอฝากไว้อีกนิด หากนับถือศาสนาพุทธ ให้ตั้งนะโม 3 จบแล้วค่อยสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศ
และควรสวดบูชาพระพิฆเนศเป็นอันดับแรกเสมอ แล้วต่อด้วยการสวดบูชาเทพองค์อื่นๆ ตามมา

คาถาบูชาพระพิฆเนศที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด คือ โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ

สำหรับ "บทสวดขอพรพระพิฆเนศ 8 บท" (พร้อมคำขอพรภาษาไทย)
โอม พูตายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความบริสุทธิ์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม ภัคตะวิฆนะ วินาศิเน นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดทำลายความทุกข์ร้อนแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม วิฆะณะราชายะ นะมะฮหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดขจัดอุปสรรคทั้งปวงอันจะเกิดแก่ชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม ศุธิปริยายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานสติปัญญาในการประกอบอาชีพแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม ศริษายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานทรัพย์สมบัติและความอุดมสมบูรณ์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม สธิรายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความมั่นคงแก่ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม สมาหิตายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม สมุยายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความสงบสุขแก่ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิด

แหล่งอ้างอิงบทสวด: siamganesh.com

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook