ไฝตรงบริเวณราวนมขวา

S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

เป็นเครื่องหมายที่ไม่ดีนักทำการงานไม่เด็ดขาดเพราะขาดการตัดสินใจ ไม่ค่อยจะก้าวหน้าในการงานที่ตนทำนัก