วันวิสาขบูชา ไปเวียนเทียนไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร

วันวิสาขบูชา ไปเวียนเทียนไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร

วันวิสาขบูชา ไปเวียนเทียนไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

วิสาขบูชาที่จะมาถึงนี้ Sanook Horoscope ขอพาทุกท่านไปเวียนเทียนไหว้พระ กราบไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร ไปสักการบูชาสักครั้งให้เกิดความเป็นสิริมงคล มีอายุมั่นขวัญยืน ทั้งยังได้บุญอานิสงส์มาก พระธาตุประจำปีเกิดของทุกท่านอยู่ที่ไหนกันบ้าง มาลองเช็กกันค่ะ

วิสาขบูชานี้ ขอพาทุกท่านไปเวียนเทียนไหว้พระ ตามพระธาตุประจำปีเกิดค่ะ

 

 พระธาตุศรีจอมทอง พระธาตุศรีจอมทอง

ปีชวด (หนู) พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ พระธาตุศรีจอมทอง 

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)

นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี 
โลหะกูเฎ ปะติฎฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ 
กิตติมันตัง มะโนหะ รัง อะหัง วันทามิ 
อสัพพะทา อัง คะวะเย ปุเรรัมเมิโกวิลา 
รัคคะปัพ พะเต สะหิเหมะคูหา คัพเภ
ทักขิณะโมลี ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะทา

ที่ตั้ง ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 พระธาตุลำปางหลวงพระธาตุลำปางหลวง

ปีฉลู (วัว) พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ พระธาตุลำปางหลวง 

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)

ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง 
ปะติฎฐาสัมภะ กัปปะปุเร เทเวนะ 
คุตตา อุตตะราภิทัยยา นะมามิหันตัง 
วะระชินะธาตุง ฐะเปติ มะหา ฐาเน 
เจติยัง ปูชิตา นะเะเทเวหิ 
อะหัง วันทามิ ธาตุโย

ที่ตั้ง  ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

พระธาตุช่อแฮ พระธาตุช่อแฮ

ปีขาล (เสือ) พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ พระธาตุช่อแฮ  

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)

โกเสยยะ ธะชัคคะ 
ปัพพะเต สัตตะมะโนรัมเม 
พุทธะ เกสาธาตุ ปะติฎฐิตา 
อะหัง วันทามิ สัพพะทา 
อะหัง วันทามิ ธาตุโย 
อะหัง วันทามิสัพพะโส

ที่ตั้ง  ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 พระธาตุแช่แห้งพระธาตุแช่แห้ง

ปีเถาะ (กระต่าย) พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ พระธาตุแช่แห้ง

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)

ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง 
ปะติฎฐิตา นันทะกัปปะเก 
ปุเร เทเวนะ คุตตา วะระพุทธะธาตุง 
จิรัง วันทามิหันตัง ชินะธาตุโย 
โส ตะถาคะตัง
อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ทูระโต

ที่ตั้ง  ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ปีมะโรง (งูใหญ่) พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)

อิติ ปะวะระสิหิงโค อุตตะมะยโสปิ 
เตโข ยัตถะ จิตโตโส สักกาโร 
อุปาโท สะกาละพุทธะสาสะธัง โชตะยันโตวะ 
ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต ธะระมาโนยะ 
พุทโธติ นะมามิ สิหิงคะพิมพัง 
สุวัณณาภิรัมมัง ลังกาชาตัง

ที่ตั้ง  ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา 

ปีมะเส็ง (งูเล็ก) พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ เจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา (เจดีย์เจ็ดยอด)

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)

ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง 
อะนิมิสสะกัง ตะติยัง จังกะมะ 
เสฏฐัง จะตุตถะกัง ระตะนะฆะรัง 
ปัญจะมัง อะชะปาละนิโคธัง 
ฉัฏฐัง ราชายะตะนัง สัตตะมัง มุจ 
จะลินทัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

ที่ตั้ง  อำเภอคยา จังหวัดมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

 พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

ปีมะเมีย (ม้า) พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง  

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)

สัมมาสัมพุทธะ นะลาตะ 
อัฏฐิ จะตุเกสาธาตุยา 
คันธะวะ รัง 
ฐิตัง ปะระมา 
ธาตุ เจติยัง
อะหัง วันทามิ สัพพะธา

ที่ตั้ง  เมืองย่างกุ้ง ภูมิภาคเขตย่างกุ้ง ประเทศเมียนม่าร์ (พม่า)

พระบรมธาตุดอยสุเทพ พระบรมธาตุดอยสุเทพ  

ปีมะแม (แพะ) พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ พระบรมธาตุดอยสุเทพ  

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)

สุวัณณะ เจติยัง เกสา 
วะระมัตถะลุงคัง วะรัญญะธาตุง 
สุเทวะนามะทัง
นะระเทเวหิ 
สัพพะปูชิตัง 
อะหัง วันทามิ สัพพะ

ที่ตั้ง  ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 พระธาตุพนมพระธาตุพนม

ปีวอก (ลิง) พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ พระธาตุพนม   

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)

ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฎฐิมายะ อุปะริมายะ 
ทิสายะ กะปะณะสิริส สะมิง 
ปัพพะเต กัสสะเปนะ ฐาปิตัง 
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะ มามิ เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง 
ระตะนัง ปะณีตัง พุทธะอุรังคะเจติยัง 
อะหัง วันทามิ สัพพะทา

ที่ตั้ง ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุหริภุญชัย

 ปีระกา (ไก่) พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ พระธาตุหริภุญชัย  

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)

สุวัณณะเจติยัง หะริ ภุญชะยัฎฐัง 
วะระโมลีธารัง อุรัฎฐิ เสฎฐัง
สะหาอังคุลิฎฐิง 
กัจจายะเน นะ ฐิตะปัตตัปปะการัง 
สีเสนะ มัยหัง ปะระมามิธาตุง

ที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 พระบรมธาตุเจดีย์เกศแก้วจุฬามณีพระบรมธาตุเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี

ปีจอ (สุนัข) พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ พระบรมธาตุเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี สวรรค์ชั้นดาวดึงส์   

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)

ตาวะติงสายะ ปุรัมเม เกสะจุฬา 
มะณี สะรีระปัพพะตา ปูชิตา 
สัพพะ เทวานัง ตังสิระสา ธาตุ 
อุตตะมัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

ที่ตั้ง ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 พระธาตุดอยตุง พระธาตุดอยตุง

ปีกุน (หมู) พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ พระธาตุดอยตุง  

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)

อิมัสสะมิง ภัททะกัปเป จะตุพุทธา พุชฌิต ตะวา กะกุสันธะโกนาคะมะนะ 
กัสสะปะ โคตะ มะราชะเคเห จะระติ 
ปิณฑายะ มิถิลายะนะ คะเรสิ จะระติ ปิณฑายะ อะตีตาพุทธาเน อิมัสมิง ฐาเนสีทิ สิริสุภะปะวะรัง
มังคะลัง ตะโมลากะถามุนิราชัง สาทะรัง นมามิหันตัง วะระชินาธาตุง อะหัง 
วันทามิ สัพพะทานะตัง วะชิระ 
ธาตุโย อะระหัง วันทามิ สัพพะทา

ที่ตั้ง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 

การบูชาพระธาตุนั้น นอกเหนือจากการบูชาด้วย "อามิสบูชา" เช่น การบูชาด้วยดอกไม้ ธูปเทียน และ เครื่องหอมต่างๆแล้ว การบูชาด้วยการ "ปฏิบัติบูชา" ซึ่งเป็นวิธีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ เป็นอีกวิธีการหนึ่ง ที่นิยมปฏิบัติควบคู่ไปด้วย ในการบูชาซึ่งพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุทั้งหลาย โดยทั่วไปนิยมปฏิบัติตามแนวอริยมรรค 8 ประการ สรุปโดยย่อ ได้แก่

  1. การบูชาด้วยศีล ซึ่งศีลเป็นพื้นฐานและเป็นที่ตั้งมั่นแห่งการทำความดี เป็นเกราะป้องกันความชั่วทั้งปวง ไม่ทำให้จิตใจเศร้าหมอง ทำให้เกิดความพร้อมต่อการปฏิบัติสมาธิ (สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ)

  2. การบูชาด้วยสมาธิ ซึ่งการสวดมนต์ภาวนา นั่งสมาธิ ดูลมหายใจเข้า-ออก เป็นการฝึกความเข้มแข็งของจิต ให้มีกำลังในการพิจารณาหลักธรรมต่างๆได้ตามความเป็นจริง (สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ)

  3. การบูชาด้วยปัญญา คือการใช้ปัญญาพิจารณาหลักความเป็นจริง ตามหลักไตรลักษณ์ (สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ)

ขอให้ทุกปีนักษัตรเดินทางปลอดภัยอิ่มบุญอิ่มใจใน วันวิสาขบูชา นะคะ

อัลบั้มภาพ 12 ภาพ

อัลบั้มภาพ 12 ภาพ ของ วันวิสาขบูชา ไปเวียนเทียนไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร