คำอธิษฐานเสริมดวง

คำอธิษฐานเสริมดวง

 

 

1.พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนัง คัจฉามิ
ไฟในร่างกายของ ข้าพเจ้า...............(บอกชื่อตัว).............ขอถวายแด่พระพุทธเจ้าเข้า ถึงพระนิพพาน ศัตรู มาร กรรม เวร อย่ามีผจญ เดชะพระกุศลจงมาบังเกิดสิ่งที่เป็นกุศลให้เจริญรุ่งเรือง มีทรัพย์สินมหาศาลเป็นทาน ทำความสำเร็จที่ตั้งใจมหัศจรรย์เหนือมนุษย์ ทั้งปวง

2.ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ลมที่ข้าพเจ้าหายใจเข้าออก ทรงไว้ซึ่ง .........(บอกชื่อตัว)......... ขอถวายแด่พระธรรมเจ้า เข้าถึงพระนิพพาน ทุกข์ วิตก เศร้าหมอง อย่ามีมารผจญ เดชะพระกุศล จงมาบังเกิด สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล ให้เจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินมหาศาล เป็นทาน ทำการงานสำเร็จ มหัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวง

3.สังฆัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
อนาคตปัจจุบันของข้าพเจ้า........บอกชื่อตัว)........ขอ ถวายต่อพระสังฆเจ้า พระอริยสงฆ์เจ้า เข้าถึงพระนิพพาน บาปทั้งหลาย กรรมทั้งหลาน เวรทั้งหลาย ศัตรูทั้งหลาย อย่ามีมาผจญ เดชะพระกุศลจงมาบังเกิดสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลตั้งแต่วันนี้ให้เจริญ รุ่งเรืองมีทรัพย์สินมหาศาลเป็นทานตั้งใจทำอันใด ให้สมปรารถนามหัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวง

4.อุกาสะ อุกาส
ข้าพเจ้า.........(บอกชื่อตัว).........ขออัน เชิญเทพยดาทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่มีจริงถึงสิบหกชั้นฟ้าสุราลัย ตลอดจนกระทั่งภูเขาเลากาภูมิสถานวัดวาอารามที่อยู่ของข้าพเจ้า ล้วนคนมีมีวิเศษมาประจำปกปักษ์รักษา โพยภัยอันตรายใด ๆ ภายนอกภายในขอบขัณฑะสันดานของข้าพเจ้า..........(บอกชื่อตัว)......... ปรารถนางาน เงิน เกียรติยศชื่อเสียง อันหนึ่งอันใดที่ข้าพเจ้าต้องการสิ่งนั้น ๆ อย่าขัดข้องในใจ ให้สมปรารถนาทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกประการ ตั้งแต่วันนี้ สุขโข โหมิ

ขอบคุณข้อมูลจาก fortunename.com
ขอบคุณภาพประกอบจาก Photos.com

 

ติดตามSanook! Horoscope

ดูดวง