แบบทดสอบ : เธอรู้จักตัวเองดีแค่ไหน?

แบบทดสอบ : เธอรู้จักตัวเองดีแค่ไหน?

การ์ตูน

บางครั้งการใช้หลักจิตวิทยาก็สามารถช่วยวิเคราะห์ลักษณะนิสัย หรือทำนายไปถึงอนาคตความน่าจะเป็นของคนเราได้เหมือนกัน ก่อนที่จะเลือกคำตอบ ข้อใดข้อหนึ่งจึงควรตัดสินใจให้แน่ๆ ก่อน ซึ่งคำถามอาจจะดูบ้าๆ ฮาๆ เป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงก็เถอะ แต่ได้คำตอบออกมาชัวร์ทุกข้อนะ
ขอบคุณภาพประกอบจาก : Getty Images