อ.นำ เผยภาพรวมประเทศและดวงวันเกิดเดือน ม.ค.61

อ.นำ เผยภาพรวมประเทศและดวงวันเกิดเดือน ม.ค.61

อ.นำ เผยภาพรวมประเทศและดวงวันเกิดเดือน ม.ค.61
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อาจารย์นำ เสขบุคคล ผู้เชี่ยวชาญวิชาทักษามหายุคศาสตร์ ได้เผยคำพยากรณ์ภาพรวมเหตุการณ์ต่างๆ ของโลก เดือนยี่ ปีจอ เดือนมกราคม ตามหลักวิชาทักษามหายุคศาสตร์ว่าด้วยโหราศาสตร์จันทรคติแบบโบราณ ในช่วงเดือนนี้ระบบเศรษฐกิจการค้า การเงินจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น การเงินจะสะพัดในช่วงปีใหม่นี้มากขึ้นเป็นพิเศษ อุตสาหกรรมหนัก อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ รถยนต์ เหล็ก จะเติบโตขยายตัวมากขึ้น

 

ด้านการทหารก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้น ส่วนเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร หรือโทรศัพท์ จะมีผลงานใหม่ๆ ออกมาให้มนุษย์ได้ใช้งานในช่วงนี้ ด้านหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ มีแนวโน้มที่ดี ส่วนเรื่องของการเกษตร หรือชนชั้นกรรมาชีพยังคงมีความเดือดร้อน ลำบากอยู่ ภาคการเกษตรยังคงมีหนี้สินมากหรือได้รับความเสียหายที่เกิดจากภัยแล้ง

ด้านอสังหาริมทรัพย์จะเกิดความเสียหาย เกิดปัญหาหนี้สูญ ระบบการศึกษา ศาสนา ครู พระ แพทย์หมอ จะเกิดปัญหา อาจมีเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นในวงการศาสนาอีก ส่วนอบายมุข สิ่งมึนเมายังคงมีมากขึ้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเดินทางมีกระแสขยายตัว นักเดินทางนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ วัยรุ่นจะนิยมการท่องเที่ยวเดินทางมากขึ้น ระบบราชการ งานเมืองจะมีปัญหา วุ่นวาย เสียหาย

ผู้บริหารประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆ หรือประเทศมหาอำนาจมีโอกาสทำสิ่งที่ผิดพลาดเสียหาย ทำให้เกิดปัญหา ขัดแย้ง ไม่ยอมลงเอยกันด้วยดี ธุรกิจด้านอาหาร ขนม น้ำ ช่วงเดือนนี้มีความผันแปร ไม่ราบรื่น เกิดปัญหา รายได้ไม่ดี วงการบันเทิงจะมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งเสพติด อบายมุข ทำให้เสื่อมเสีย

ดาวความรักความหลงใหลของโลกจะเต็มไปด้วยเรื่องโลกีย์มากขึ้น  สรุปภาพรวมด้านการค้า เศรษฐกิจ การเงินจะดีขึ้นในช่วงเดือนนี้ โดยเฉพาะกิจการที่ทำแล้วเกี่ยวพันกับพวกทหารหรือระบบกองทัพจะดีมากเป็นพิเศษ

ดวงวันเกิด

คนวันจันทร์

คนวันอังคาร

คนวันพุธ

คนวันพฤหัสบดี

คนวันศุกร์

คนวันเสาร์

คนวันอาทิตย์กลางวัน

คนวันอาทิตย์กลางคืน 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook