ไขรหัสลับตัวเลข พาสเวิร์ดรับทรัพย์!

ไขรหัสลับตัวเลข พาสเวิร์ดรับทรัพย์!

ไขรหัสลับตัวเลข พาสเวิร์ดรับทรัพย์!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

โดยปกติแล้วเลขพื้นฐานการเงินมีอยู่ 4 ตัว คือเลข 2 4 6 8 โดยมีความหมายแตกต่างกันดังนี้

 

2 หมายถึงเงินสด หากใครเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทีรับเงินสดทุกวัน ใช้เลขนี้แล้วจะดี

4 หมายถึงเงินจากการค้าขายทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการขายของออนไลน์หรือการขายของที่ต้องโอนเงินผ่านธนาคาร

6 หมายถึงเงินที่ได้จากความเสน่หา ความเมตตา เป็นตัวเลขที่ดีกับการเงินในภาพรวมทุกอย่าง เช่น เงินสด พันธบัตร เงินจากการซื้อหุ้น เงินที่ได้จากทรัพย์สมบัติ เงินจากความบันเทิงความสวยงามเป็นต้น

8 เป็นเงินที่ได้จากธุรกิจใหญ่ๆ  อาทิ ธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรม งานระหว่างประเทศ ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เป็นต้น

คุณสามารถนำ ตัวเลขเกี่ยวกับการเงินมาร้อยเรียงกับตัวเลขที่บ่งบอกความเป็นตัวตนและอาชีพของคุณ เพื่อสร้างเป็นพาสเวิร์ดหรืออีเมล์ประจำตัว โดยเลือกวางในตำแหน่งที่ไม่เสียดังที่กล่าวนี้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook