วิธีการ "แก้บน" ในสิ่งที่จำไม่ได้ทำอย่างไร!?

วิธีการ "แก้บน" ในสิ่งที่จำไม่ได้ทำอย่างไร!?

วิธีการ "แก้บน" ในสิ่งที่จำไม่ได้ทำอย่างไร!?
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การบนบานศาลกล่าว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดา ถือเป็นพันธะสัญญาที่ต้องชดใช้ แม้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาท่านจะไม่เอาเรื่องเอาความ แต่เหล่าตีนโรงตีนศาลเหล่าบริวารที่เป็นวิญญาณพเนจรที่เป็นผู้รับเรื่องที่จะช่วย จะคอยติดตาม คอยทวงหนี้อย่างไม่ลดละ ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสอนวิธีแก้ไขด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. เริ่มจากการถือศีล 8 สามวัน ห้าวัน เจ็ดวัน สิบวัน ตามศรัทธา แล้วปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระ พร้อมด้วยกาย วาจา ใจ ฝึกสติ – นั่งสมาธิ แผ่เมตตา เป็นการแก้บนด้วยกาย ปฏิบัติบูชา
2. เมื่อปฏิบัติข้อ 1 ถึงวันสุดท้าย ก็จัดเครื่องเซ่นบวงสรวง มีอาหารคาว หวาน น้ำ เหล้า ข้าวเปล่า ผลไม้ ดอกไม้เครื่องหอม และอื่นๆ (จัดได้ตามกำลังเงินที่มีมากน้อยตามแต่กำลัง)
3. จัดวางเครื่องเซ่นบวงสรวงบนโต๊ะ (ปูผ้าขาว) กลางแจ้ง
4. เริ่มด้วยการ กล่าวชุมนุมเทวดา แล้วอัญเชิญ เทพพรหมทุกชั้นฟ้า เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าเรือน ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร ที่เราได้เคยบนบานไว้แล้ว สมหวังบ้าง ไม่สมหวังบ้าง จำได้ก็ดี จำไม่ได้ก็ดี ขอจงมารับเครื่องบวงสรวงสักการะเหล่านี้ และผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติดีแล้วนี้ ถวายแด่ ท่าน ขอให้ท่านทั้งหลายจงรับ และอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญฯ
สุดท้ายจะขอพรด้วยก็ได้ ขอเฉยๆ เท่านั้น ห้ามบนอีก

จากนั้นก็ปักธูปลงบนอาหารทุกอย่าง (ใช้ธูป 36 ดอก ปักกระจายกันไปในอาหารแต่ละอย่าง ) เมื่อธูปหมดก็กล่าวลาได้ ว่า “บัดนี้ ถึงเวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอลาเครื่องบวงสรวงเหล่านี้ เพื่อเป็นสิริมงคลของผู้บริโภคต่อไป”
เสร็จแล้วให้หากระทงใบตองเล็กๆ ใส่อาหารทุกอย่าง ๆ ละเล็กละน้อย นำไปตั้งไว้ที่ทางสามแพร่งเพื่อให้เหล่าตีนโรงตีนศาล ผีพเนจร สัมภเวสีมารับไป

แล้วนำอาหารส่วนที่เหลือแจกจ่ายเป็นทานให้คนอื่นๆไป อันเป็นการได้กุศลแผ่ไปถึงผู้รับบนบานศาลกล่าวทุกรูปทุกนามอีกต่อหนึ่งด้วย แล้วเราก็จะแบ่งอาหารส่วนหนึ่งไปรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตได้ ที่บอกเรื่องนี้เพราะ เชื่อว่ามีคนยังไม่ไปทำตามสัญญาหรือไปแก้บนกันมาก ขอพิจารณากันเอาเองแล้วกันจะเชื่อไม่เชื่อ จะทำไม่ทำก็สุดแต่ท่าน แค่บอกไว้อย่างหนึ่งว่า คนที่ผิดสัญญาไม่ว่ากับใคร คนๆ นั้น มักทำอะไรไม่เจริญ...

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook