"ธรรมะของพระราชา" หลักสังฆทานการทำงานของในหลวงรัชกาลที่ 9

"ธรรมะของพระราชา" หลักสังฆทานการทำงานของในหลวงรัชกาลที่ 9

"ธรรมะของพระราชา" หลักสังฆทานการทำงานของในหลวงรัชกาลที่ 9
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวถึงแง่มุมในการทรงงานของในหลวงเกี่ยวกับ "หลักสังฆทาน".....วันนั้นผมจำได้ว่า เข้าเฝ้ากันสองสามคน ทรงรับสั่งว่า......."ฉันใช้หลักสังฆทานกับลัทธิเรื่อยๆ" รับสั่งไว้แบบนั้นคือทรงไม่เลือก ทำไปเรื่อยๆ ก็คือ ทำและไม่หยุด ทรงกำชับให้พวกเราทำอย่างนั้นด้วย จะเห็นได้ว่าตั้งแต่บนฟ้าลงมาเทือกเขา ลงมากลางเขา ลงมาตีนเขา ทรงให้สร้างแหล่งเก็บน้ำไว้ผ่านหมู่บ้านไหนก็ทรงทำ

ทรงหานัำอุปโภคบริโภคมาให้ทุกส่วนของแผ่นดิน ยามน้ำท่วมก็พระราชทานแก้มลิงเป็นที่รองรับน้ำ ซึ่งวิธีการแก้น้ำท่วมนั้นทรงมีวิธีต่างๆ นานา เยอะแยะไปหมด พอเราใช้น้ำกลายเป็นน้ำเสีย ก็ทรงตามไปกำจัดขยะ กำจัดน้ำเสียให้เราอีก นี่พระเจ้าแผ่นดินที่ไหนจะทรงทำให้พสกนิกรของพระองค์ถึงขนาดนี้

ถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไร ก็ขอให้ไปดูที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตำบลแหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นการบำบัดน้ำเสีย ชุมชนด้วยกระบวนการทางธรรมชาติโดยธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีง่ายๆ เรียกได้ว่าเป็นหลัก ธรรมะชนะอธรรม ไม่ต้องลงทุนเป็นร้อยๆ ล้านเพื่อสร้างโรงงานกำจัดน้ำเสีย แต่ทรงเอาธรรมชาติมาแก้ไข น้ำเน่าจากเพชรบุรีก็จะมาบำบัดที่นี่ก่อนจะปล่อยลงทะเลไป โดยทรงใช้น้ำเน่าเสียสู้กับผักตบชวา

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

ทรงรับสั่งต่อไปว่า "โดยธรรม" คือการครองแผ่นดินต้องมีพื้นฐานของคำสั้นๆ คือ "ธรรมะ" คือความดีความถูกต้อง พระองค์ก็ใช้สองคำนี้นำตลอดเวลา ทรงใช้ความดีความถูกต้องเป็นพื้นฐาน เป็นความเรียบง่ายที่เข้าถึงแก่นของชีวิตและจิตใจ ภาษาสมัยใหม่ก็คือ ธรรมาภิบาล ไม่ว่าองค์กรไหนหน่วยงานรัฐ เอกชน นักธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ ก็ต้องใช้ธรรมาภิบาลเป็นตัวนำ (Good Governance) ทรงใช้คำนี้ก่อนฝรั่ง 50 ปี ธรรมะของพระเจ้าอยู่หัวนั้นคืออะไร ก็คือ ทศพิธราชธรรม นั่นเอง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook