อานิสงส์สร้างบุญใหญ่ "แจกหนังสือธรรมทาน"

อานิสงส์สร้างบุญใหญ่ "แจกหนังสือธรรมทาน"

อานิสงส์สร้างบุญใหญ่ "แจกหนังสือธรรมทาน"
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การสร้างบุญมหาทาน ครั้งเดียวครบทั้ง 3 ทาน คือ วัตถุทาน ด้วยแผ่นพับสวดมนต์ธรรมทาน หรือ หนังสือบทสวดมนต์ ด้วยการให้ธรรมะนำคนสู่การรักษาศีลและเจริญภาวนา อภัยทาน ด้วยบทอธิษฐานเต็มบุญบารมี ให้อโหสิกรรมและอโหสิกรรม เป็นเหตุแห่งโภคทรัพย์ เป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งปวง

บทความดีๆ ในวิธีการสร้างบุญกุศลและปาฏิหาริย์แห่งบุญ ที่เป็นที่พึ่งได้จริงในชีวิต เพิ่มบุญ ลดกรรม ด้วยแผ่นพับสวดมนต์ หนังสือบทสวดมนต์ สำหรับใช้สวดมนต์ประจำวัน สร้างอักขรธรรมหนึ่งอักษร เท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์

ธรรมทานเป็นเครื่องเตือนสติให้เราระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ของสรรพสิ่งทั้งหลาย ทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต เป็นหนทางหนึ่ง อย่างเช่นการรู้คุณของพ่อแม่ รู้คุณแผ่นดินเกิด คุณธรรมทั้งหลายนี้ ถือว่าเป็นต้นน้ำแห่งพระธรรม (ความเป็นจริง) ที่สามารถฉุดช่วยผู้คนให้พ้นภัยเวียนได้ทัน

เพราะการชี้แนะจะด้วยกุศโลบายใดๆ ถือเป็นมหากุศลยิ่งกว่าสร้างเจดีย์แก้วเจ็ดชั้น ขอให้พระธรรมอันลึกซึ้ง จงสถิตอยู่ทุกดวงจิต คอยติดตามปกป้องคุ้มครอง ช่วยเตือนสติให้บังเกิดความสำนึกรู้คุณของเหตุและรู้คุณของผล จากเจตนาด้วยกาย วาจา ใจ อันเป็นผลตอบแทนแก่บุพการีให้สมกับความเป็นมนุษย์ทั้งหลายอย่างแท้จริง

อานิสงส์แห่งมหาทานและธรรมทาน

1. กรรมเวรจากอดีตชาติจะได้ลบล้าง
2. หนี้เวรจะได้คลี่คลาย พ้นภัยจากทะเลทุกข์
3. โรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวรจะพ้นไป
4. สามีภรรยาที่แตกแยกจะคืนดีต่อกัน
5. วิญญาณของเด็กที่แท้งในท้องจะได้ไปเกิดใหม่
6. กิจการงานจะราบรื่นสมความปรารถนา
7. บุตรจะเฉลียวฉลาดและเจริญรุ่งเรือง
8. บารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข
9. พ่อแม่จะมีอายุยืน
10. ลูกหลานเกเรจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดี
11. วิญญาณทุกข์ของบรรพบุรุษจะพ้นจากการถูกทรมานไปสู่สุคติ

ด้วยเหตุนี้ การบริจาค จึงเป็นหลักประกันชีวิตที่ดีที่สุด อันผู้มีปัญญาได้เลือกแล้ว เมื่อบริจาคย่อมเป็นบุญ การแจกหนังสือเป็นธรรมทาน อานิสงส์จากการให้ธรรมทาน จะเป็นไปตามความมุ่งมั่นศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งผู้ให้จะสัมผัสรับรู้ได้เอง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook