แท็ก

digital television

digital television ใหม่ล่าสุด

ทีวีดิจิทัล

ทีวีดิจิทัล

[22-มกราคม-2556] และแล้วคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ก็มีมตินำเงินค่าประมูลตั้งต้นช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมาจัดสรรเป็น

เปิดอ่าน628