8 ภาพ พบ iPhone ที่ใช้ USB-C เครื่องแรกของโลก ประมูลอยู่ใน eBay กับราคาสูงระดับ 3 ล้านบาท

รูปภาพของ พบ iPhone ที่ใช้ USB-C เครื่องแรกของโลก ประมูลอยู่ใน eBay กับราคาสูงระดับ 3 ล้านบาท

อัลบั้มภาพทั้งหมด พบ iPhone ที่ใช้ USB-C เครื่องแรกของโลก ประมูลอยู่ใน eBay กับราคาสูงระดับ 3 ล้านบาท