WhatsApp เพิ่มฟีเจอร์ย้ายข้อมูลประวัดิการสนทนาจาก iPhone ไปยังมือถืออะไรก็ได้ที่ใช้ Android 12

WhatsApp เพิ่มฟีเจอร์ย้ายข้อมูลประวัดิการสนทนาจาก iPhone ไปยังมือถืออะไรก็ได้ที่ใช้ Android 12

WhatsApp เพิ่มฟีเจอร์ย้ายข้อมูลประวัดิการสนทนาจาก iPhone ไปยังมือถืออะไรก็ได้ที่ใช้ Android 12

ก่อนหน้านี้ WhatsApp ได้มีการเพิ่มฟีเจอร์การย้ายข้อมูลประวัติการสนทนาจาก iPhone ไปยังมือถือ Samsung ได้และมือถือขง Google Pixel ได้ ทั้งนี้อาจจะไม่ได้สะดวกสำหรับคนใช้มือถือยี่ห้ออื่นสักเท่าไหร่

whats

แต่ล่าสุดมีข่าวดีสำหรับคนที่ใช้งาน WhatsApp เป็นประจำที่ต้องการย้ายข้อมูลจาก iPhone มาหามือถือรุ่นไหนก็ได้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 12 เพิ่มความสะดวกได้ง่ายถ้ามีสาย USB-C to Lightning แล้วเข้า Apps สแกน QR Code จากมือถือที่ต้องการก็สามารถย้ายข้อมูลประวัติการสนทนาออกได้เลย

ทั้งนี้เมื่อมีการย้ายข้อมูลเสร็จแล้วข้อมูลของเครื่องเก่าจะลบออกทันที เพื่อความปลอดภัยและจะไม่สามารถเข้าสู่ Account นั้นได้จนกว่าจะย้ายกลับเข้ามาเท่านั้นเอง