Samsung ปล่อย Update Patch ความปลอดภัยเดือน พฤศจิกายน ให้กับ Galaxy S21 Ultra แล้ววันนี้

Samsung ปล่อย Update Patch ความปลอดภัยเดือน พฤศจิกายน ให้กับ Galaxy S21 Ultra แล้ววันนี้

Samsung ปล่อย Update Patch ความปลอดภัยเดือน พฤศจิกายน ให้กับ Galaxy S21 Ultra แล้ววันนี้

เป็นประจำของทุกเดือนที่ Google จะปล่อยอัปเดต Patch ความปลอดภัยออกมา รองนี้ ผู้ที่ได้รับ Patch Update ความปลอดภัยก่อนใครนั่นคือ Samsung อีกเช่นเคย ซึ่งตอนนี้มีการปล่อยให้ดาวน์โหลด Patch ความปลอดภัยในเดือนพฤศจิกายนแล้วในบางประเทศ

และแน่นอว่าครั้งนี้เริ่มในประเทศเยอรมันก่อนเช่นเคย เรียได้ว่ามาเร็วมากๆ  และเร็วกว่ามือถืออย่าง Pixel อีกด้วย ทั้งนี้ชื่อเวอร์ชั่นของ Software คือ G998BXXS3AUJ7 ทั้งนี้เวอร์ชั่นดังกล่าวนั้นไม่ได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่แต่อย่างใด ถ้าอยากได้ฟีเจอร์ใหม่ต้องรออัปเดตเป็น One UI 4 พร้อมกับ Android 12 ที่กำลังจะมาในอนาคตเร็วๆ นี้