ACI Worldwide ขับเคลื่อนเพื่อรองรับการเติบโต Real-Time Payments ให้กับ ITMX ประเทศไทย 

ACI Worldwide ขับเคลื่อนเพื่อรองรับการเติบโต Real-Time Payments ให้กับ ITMX ประเทศไทย 

ACI Worldwide ขับเคลื่อนเพื่อรองรับการเติบโต Real-Time Payments ให้กับ ITMX ประเทศไทย 
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ (National ITMX) ได้ประกาศความสำเร็จของการพัฒนาเพื่อยกระดับระบบประมวลผลการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (Bulk payments) แบบเรียลไทม์ ของ บริษัท ACI เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องแบบทันท่วงที โดยความสำเร็จครั้งนี้ เป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจาก บริษัท DataOne Asia (Thailand) จำกัด ผู้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมต่อระบบแบบครบวงจร ในประเทศไทย 

 

ผลิตภัณฑ์ Real-Time Payments ทั้งแบบ High Value และ Low Value ของ ACI พร้อมที่จะผลักดันให้ระบบ Bulk Payment เติบโตไปตามมาตรฐาน ISO 20022 และเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมศักยภาพการใช้งานระบบ Real-time Payment มากขึ้น เช่น ระบบชำระเงินแบบ B2B  โดยมาตรฐาน ISO 20022 

นั้นถือเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาบริการชำระเงินสำหรับอนาคตและรองรับการเชื่อมต่อกันของระบบการชำระเงินในแต่ละประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเครือข่ายระบบชำระเงินข้ามพรมแดน (Cross-border payment networks) 

  

ITMX ถูกจัดตั้งขึ้น จากความร่วมมือของธนาคารรัฐและธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่สนับสนุน พัฒนาและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย รวมถึง ระบบการใช้บัตร ระบบไม่ใช้บัตร 

และการทำธุรกรรมระหว่างบัญชีกับบัญชี โดยบริษัท DataOne ร่วมดำเนินการติดตั้งโซลูชั่น Real-time Payment ของ ACI ให้ครอบคลุมการบริการกับธนาคารสมาชิกของ ITMX ทั้ง 33 ธนาคาร ได้สำเร็จ รวมทั้งการเชื่อมประสานการทำงานของมาตรฐานใหม่ ISO 20022 และมาตรฐานเดิมอย่าง ISO 8583 

  (ขวา) คุณ วรรณา นพอาภรณ์, กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด

คุณ วรรณา นพอาภรณ์, กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด กล่าวว่า “นับตั้งแต่ปี 2559 ประเทศไทยมีปรากฎการณ์ของอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีของระบบ Real-time payment สูงถึง 145 เปอร์เซ็นต์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการยอมรับระบบชำระเงินสมัยใหม่จากผู้บริโภค  

ขั้นต่อไปของการเติบโต คือระบบเครือข่ายชำระเงินแบบเรียลไทม์ PromptPay และใช้มาตรฐานใหม่ ISO 20022 ซึ่งมาจาก ธุรกิจค้าปลีก และธุรกรรมระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ” ACI ติดตั้งระบบ Bulk Payment ใหม่ให้ ITMX ในช่วงเวลาที่จำกัด 

เพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่สูงและเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ระบบที่มีความเสถียร ถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งจำเป็นกับการเชื่อมต่อระบบกับธนาคารทั้ง 33 แห่ง ให้มีความเร็วในการประมวลผลธุรกรรมที่มีความสำคัญยิ่งยวดตามวัตถุประสงค์ 

ระบบ  Bulk payment ของ ITMX ประมวลผลไปแล้วมากกว่า 96 ล้านธุรกรรม(transaction) คิดเป็นมูลค่า 4.3 ล้านล้านบาท ในปี2563 คิดเป็นอัตราเติบโตเชิงปริมาณธุรกรรมสูงถึง 60% ต่อปี และเชิงผลรวมมูลค่า 8% ต่อปี 

ระบบ Bulk payment ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในเรื่อง Corporate Payments ทั้งระบบการจ่ายเงินเดือน, เงินปันผล,  ดอกเบี้ย, เงินกู้ , หลักทรัพย์, พันธบัตรรัฐบาล, การคืนภาษี การชำระสินค้าและบริการ รวมทั้งโครงการอื่นๆของรัฐบาล เช่น กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ, เงินช่วยเหลือเกษตรกร ตลอดจน กองทุนสงเคราะห์โควิด -19. 

 “ITMX ได้ปฎิรูประบบชำระเงินจากการใช้กระดาษสู่การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้แบบ Real time; ซึ่งถือเป็นโมเดลต้นแบบให้ประเทศอื่นๆ” โดย คุณ Leslie Choo, รองประธานอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชีย, ACI Worldwide กล่าวไว้ “ประเทศไทยและประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พยายามที่จะฟื้นตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Covid-19  

ซึ่งระบบ Real-time bulk payment สามารถช่วยรัฐบาลในการเบิกจ่ายและสนับสนุนมาตรการฉุกเฉิน รวมทั้งยังช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการจ่ายเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามระบบ Bulk Payment จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ประมวลผลและธนาคารมีการรองรับด้วยโซลูชั่นที่มีความยืดหยุ่นในปรับขนาดและประสิทธิภาพสูง 

  

สัดส่วนของการชำระเงินดิจิทัลแบบเรียลไทม์ในประเทศไทยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 13.3 เปอร์เซ็นต์ในปี 2563 เป็น 30.1 เปอร์เซ็นต์ในปี 2568 โดยแบ่งเป็นการชำระเงินแบบกระดาษคิดเป็น 60.1 เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมทั้งหมด และการชำระเงินแบบเรียลไทม์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้กระดาษคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 3ใน 10 เป็น 4ใน 10 หรือมากกว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยได้แรงสนับสนุนจากการใช้งาน Mobile wallet (84 เปอร์เซ็นต์ของประชากรผู้ใหญ่ในปีที่ผ่านมา) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook