พารู้จักกับ Kaset Go Application เพื่อเกษตรกรที่เข้าใจง่ายน เพื่อเพิ่มความรู้ในการทำเกษตรที่ยั่งยืน

พารู้จักกับ Kaset Go Application เพื่อเกษตรกรที่เข้าใจง่ายน เพื่อเพิ่มความรู้ในการทำเกษตรที่ยั่งยืน

พารู้จักกับ Kaset Go Application เพื่อเกษตรกรที่เข้าใจง่ายน เพื่อเพิ่มความรู้ในการทำเกษตรที่ยั่งยืน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ดีแทคได้จับมือกับ ยาราเปิดตัว Application kaset go ที่เป็นโครงการที่เสริมสร้างด้านการทำเกษตร และนวัตกรรมมาหมาย ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2551  โดยมีจุดเริ่มต้นจากการให้บริการข้อมูลเรื่องข้าว พืชไร และปศุสัตว์ วันละ 3-4 ครั้งฟรี

ปี 2556 เปิดตัว Application Farmer Info ต่อยอดจาก SMS ให้ข้อมูลในเรื่องการราคาสินค้าเกษตร โดยไม่คิดข้อมูล data ซึ่งมีคนใช้กว่า 100,000 ราย

ปี 2557 มีการเปิดตัว ดีแทคเน็ต อาสา ที่ให้ความรู้ผ่าน Social Network Platform มากมาย

ปี 2559 จับมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการสร้าง Smart Farmer ให้ความรู้ด้านการตลาด นอกจากเรื่องการปลูกพืช และมีหลักสูตรเทรนด์กว่า 200,000 รายสำหรับ Application Kaset Go เป็นการรวมทุกความต้องการเช่น ราคา, การปลูก,การให้ความรู้ทางการเกษตร สามารถติดต่อพูดคุยผ่าน Social เกษตรกร ได้ง่ายมากขึ้น และทำให้เกิดความเป็น Smart Farmer ได้ง่ายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือ Young Farmer ก็สามารถใช้งานได้ และยังมี 4 ฟีเจอร์เด็ดตั้งแต่

batch_kas

  1. คำถามและคำตอบที่ได้รับการรับรอง: ให้คำตอบที่เป็นประโยชน์ และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในแพลตฟอร์ม ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกรในชุมชน โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้รับรองความถูกต้อง
  1. เชื่อมต่อและแบ่งปันความรู้: ชุมชนที่เกษตรกรสามารถเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่และเพื่อน

เกษตรกรได้อย่างเปิดเผย เพื่อแบ่งปันความรู้เชิงปฏิบัติจากประสบการณ์จริงของตนเอง ส่งเสริมการสร้างชุมชนตามพืชผล หัวข้อ และพื้นที่ของเกษตรกร เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นในชุมชนจะได้รับการรวบรวม และแบ่งปันกลับไปยังเกษตรกรในแพลตฟอร์ม รวมถึงประสบการณ์จริงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้อมูลราคา

  1. ข้อมูลเชิงลึกที่ตรงความต้องการ และสามารถนำไปใช้ได้ทันที:เนื่องจากข้อมูลการเกษตรมีความหลากหลายKaset Go จึงช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการ จัดลำดับ และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ และสามารถให้ข้อมูลสำคัญกลับไปยังเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที ช่วยให้เกษตรกรติดตามแนวโน้มการเพาะปลูกและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้ในท้องถิ่นเพียงปลายนิ้วสัมผัส เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้นสำหรับการเกษตรของตน

 batch_20201130_151034

  1. บริการด้านการเกษตรแบบดิจิทัล:ฟีเจอร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มการทำงานของแพลตฟอร์มKaset Go ได้แก่  เทคโนโลยีล้ำสมัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้ดีขึ้นตามสถานที่ เช่น ราคาพืชผล การพยากรณ์อากาศ คำเตือนสภาพอากาศ และ การแจ้งเตือนศัตรูพืช

การพัฒนาแอป Kaset Go เริ่มต้นขึ้นหลังจากการศึกษาร่วมกับเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศไทยซึ่งชี้ให้เห็นปัญหาหลัก 3 ประการในภาคเกษตรกรรม ได้แก่ 

1) ผลผลิตต่ำจากการขาดความรู้และเทคนิคการทำการเกษตรที่ทันสมัย 

2) การขาดประสิทธิภาพในการทำการเกษตรเนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีของเกษตรกร  

3) ความสามารถในการทำกำไรต่ำ อันเป็นผลมาจากศักยภาพในการเข้าถึงตลาด และความสามารถที่จำกัดของเกษตรกรรายย่อยในห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรการ และขาดความโปร่งใสในการตลาด

batch_20201130_150629

จากที่ได้ทดลองแล้วใช้งานถือว่าตอบโจทย์กับเรื่องของการให้คำถามและคำตอบในเรื่องของการปลูกพีชและเหมาะกับเกษตรกรและข้อมูลที่เห็นถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยและมีการตกแต่ง Application ที่น่าใช้มาก ตอบโจทย์การใช้งานของเกษตรกรได้มากขึ้น สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook