Samsung ปล่อย OneUI 3.0 Beta ให้กับ Galaxy S20, S20+, S20 Ultra ในสหรัฐอเมริกาแล้ว

Samsung ปล่อย OneUI 3.0 Beta ให้กับ Galaxy S20, S20+, S20 Ultra ในสหรัฐอเมริกาแล้ว

Samsung ปล่อย OneUI 3.0 Beta ให้กับ Galaxy S20, S20+, S20 Ultra ในสหรัฐอเมริกาแล้ว
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากที่ Samsung ได้ปล่อย OneUI 3.0 Beta ในประเทศบ้านเกิดให้กับ Galaxy S20 Series ทั้ง 3 รุ่น ในลำดับถัดไปก็จะทยอยปล่อยแต่ละประเทศทั้ง อเมริกา, ยุโรป, อินเดีย และ จีน โดยการปล่อยประเทศที่ 2 คือสหรัฐอเมริกานั้นเอง

โดยรายละเอียดในการปล่อยจะได้เฉพาะผู้ที่ใช้บริการเครือข่าย T-Mobile ที่มีการลงทะเบียนและจะต้องใช้บริการ Samsung Member และ Subscribe ในส่วนของ Beta Channel เท่านั้น ในการลองครั้งนี้จะได้ทั้ง Android 11 พร้อมกับ One UI 3.0 ใหม่ล่าสุด

แต่ว่าการทดลองครั้งนี้ต้องทำใจว่า เมื่อเป็นเวอร์ชั่น Beta อยู่ก็จะทำให้อาจจะเกิดความไม่สมบูรณ์ขึ้น และการ Download มีขนาด 3GB และ Patch ความปลอดภัยเป็นเดือน ตุลาคม 2020 แล้ว ใครที่ใช้เครื่องสหรัฐอเมริกาและเป็นเครือข่ายดังกล่าวอย่าลืมทดลองกันนะครับ