5 อัจฉริยภาพ ของเทคโนโลยี 5G กับโลกการแพทย์วิถีใหม่ที่เกิดขึ้นจริงแล้ว

5 อัจฉริยภาพ ของเทคโนโลยี 5G กับโลกการแพทย์วิถีใหม่ที่เกิดขึ้นจริงแล้ว

5 อัจฉริยภาพ ของเทคโนโลยี 5G  กับโลกการแพทย์วิถีใหม่ที่เกิดขึ้นจริงแล้ว
S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

แม้ว่า อัจฉริยภาพของ 5G จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ในหลายอุตสาหกรรม  แต่จากวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมานั้น  5Gได้สะท้อนภาพที่ชัดเจนมากในแวดวงของวงการสาธารณสุขไทย ที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนวิถีการรักษาที่เปลี่ยนแปลงไป  

อีกทั้งยังเข้าไปช่วยแก้ไขความท้าทายและข้อจำกัดต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัด  ทั้งเรื่องความเสี่ยงจากการติดเชื้อของแพทย์พยาบาลที่มีโอกาสมากจากการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง  ความเสี่ยงของผู้ที่อาจจะป่วยแต่ต้องมาโรงพยาบาล  ข้อจำกัดของจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจน ความเร่งด่วนในการรักษาพยาบาลที่เรียกได้ว่าทุกทุกนาทีมีค่ายิ่งต่อชีวิตคนคนหนึ่ง

7

และต่อจากนี้ คือ มุมมองที่บอกเล่าถึงความเป็นอัจฉริยภาพ 5 ข้อของเทคโนโลยี 5G ที่ได้เข้าไปตอบโจทย์แวดวงสาธารณสุขในวิธีใหม่ที่เห็นกันได้จริงแล้ว

1. ความอัจฉริยะของ 5G ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเรื่องความเร็วสูงและความหน่วงต่ำทำให้ตอบสนองต่อการสั่งงานได้เร็วยิ่งขึ้น

รวมทั้งเพิ่มความเสถียรในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไอโอทีที่ใช้งานร่วมด้วย ทำให้การรับส่งข้อมูลระหว่างแพทย์กับหุ่นยนต์ก็เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถพูดคุยและตอบคำถามแพทย์ได้แบบเรียลไทม์ทำให้แพทย์สามารถปฎิบัติงานดูแลผู้ป่วยได้ในระยะไกล โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้ผู้ป่วย ลดความเสี่ยงติดเชื้อ และทำให้สามารถดูแลคนไข้ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น แม้ในพื้นที่ห่างไกล

  • หุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G TemiConnect &CareBot มอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆได้ใช้งานแล้วทั่วประเทศ อาทิ โรงพยาบาลสนามวชิระภูเก็ต และ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2. ความอัจฉริยะของ 5G จากคุณสมบัติด้านแบนด์วิธที่สูงขึ้น ทำให้มีความสามารถในการส่งไฟล์ภาพขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว

ไฟล์ภาพต่างๆของทางการแพทย์จะมีไฟล์ภาพขนาดใหญ่ และต้องส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตรวจสอบวินิจฉัย จากเดิมที่ใช้เวลานานในการส่งไฟล์หรือบางครั้งส่งไม่สำเร็จ ทำให้ผู้ป่วยรอรับการรักษานานขึ้น ขณะที่เครือข่ายความเร็วสูง 5G สามารถช่วยส่งไฟล์ภาพทางการแพทย์ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ จึงเป็นประโยชน์กับแพทย์ที่จะวิเคราะห์ผลได้เร็วขึ้น ทำให้รักษาตรงจุดเพิ่มทางรอดให้คนไข้ได้มากขึ้น 

  • True 5G MedTech Ambulance ที่พัฒนาร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เข้าไปเสริมระบบสื่อสารภายในรถพยาบาลฉุกเฉิน ทำให้แพทย์ที่โรงพยาบาลสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ภายในรถฉุกเฉินได้โดยไม่มีความหน่วงและช่วยให้สามารถส่งข้อมูลการทำอัลตร้าซาวด์ เพื่อให้แพทย์ได้เตรียมความพร้อมก่อนที่คนไข้จะเดินทางมาถึงโรงพยาบาล ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้การรักษาทำได้รวดเร็วขึ้น และช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้แก่ผู้ป่วยด้วย

3. ความอัจฉริยะของเครือข่ายที่มีศักยภาพมากพอที่จะรองรับวิดีโอคุณภาพสูงและเรียลไทม์

ด้วยการเดินทางที่ไม่สะดวก โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกลโดยพาะในช่วงที่ผ่านมา ที่หากไม่มีเหตุจำเป็นคงไม่มีใครอยากเข้าไปโรงพยาบาล Telemedicine จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่เข้ามามีบทบาทชัดเจน ซึ่งจำเป็นต้องใช้ เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึง ซึ่ง 5G จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เร็วขึ้นและสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญได้สะดวกอาทิ การพูดคุยทางไกลด้วยภาพและเสียง (video conference) วิธีนี้จะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่อีกสถานที่สามารถซักประวัติผู้ป่วย สั่งตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค และประเมินสภาวะทางจิตใจของผู้ป่วยได้ ทำให้ผู้ป่วยได้รับได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทันท่วงทีลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง สามารถนัดแพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก ไม่ต้องไปคอยที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน

  • โซลูชั่น TeleAmbulance Powered by True 5G : Body Camera & Push to Talk เพื่อนำไปใช้สื่อสารในรถพยาบาลฉุกเฉิน ของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินศิริราช (Siriraj Emergency Medical Service Center) ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะTrue 5G โดยรองรับการใช้งานทั้งแบบ Push to Talk และ Push to Video มีปุ่มฉุกเฉินสามารถ stream video แบบเรียลไทม์ไปยังแพทย์เพื่อปรึกษาอาการคนไข้ ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อประสานงานกับหน่วยต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ทำให้สามารถวางแผนและเตรียมการรักษาได้ทันท่วงที ก่อนผู้ป่วยจะเดินทางมาถึงโรงพยาบาล

4. ระบบการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะที่ทำให้การสื่อสารได้อย่างเสมือนจริง AR หรือ VR 5G จะเพิ่มความสามารถทางการแพทย์ ในการส่งมอบการรักษาจากการจำลองสถานการณ์ที่เหมือนจริง ทำให้แพทย์เฉพาะทางสามารถเห็นภาพได้แม่นยำ ส่งผลให้รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันท่วงที 

  • AR Professional Consult Powered by True 5G ระบบการเชื่อมต่ออัจฉริยะเพื่อการสื่อสารเสมือนจริง สำหรับใช้ในการสื่อสารระยะไกลระหว่างแพทย์ฉุกเฉินและแพทย์เฉพาะทาง โดยแพทย์เฉพาะทางจะเห็นภาพในมุมมองเดียวกันจากแว่นที่แพทย์ฉุกเฉินใส่ ทำให้สามารถให้ความเห็นได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

5. ความอัจฉริยะยิ่งขึ้น เมื่อ 5G ทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่จะวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ลดข้อผิดพลาดที่มนุษย์เคยมี โดยเฉพาะในทางการแพทย์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะทำให้งานด้านการแพทย์รวดเร็ว แม่นยำ ทำให้แพทย์ทำงานได้อย่างคล่องตัว ติดตามผู้ป่วยจากระยะไกล และเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เมื่อเชื่อมโยงผ่านอัจฉริยภาพของเครือข่าย True5G จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้วิเคราะห์ความผิดปกติได้อย่างแม่นยำและมีการประมวลผลแบบ Realtime

ตัวอย่างเช่น True 5G PatrolBotหุ่นยนต์ตรวจความปลอดภัยอัจฉริยะ สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติ ผ่านเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ก๊าซ ความร้อน PM2.5 และสามารถบันทึกภาพพร้อมประมวลผลได้แบบ Real-time ผ่านระบบ Cloud AI จากทรู 5G เครือข่ายอัจฉริยะง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อัลบั้มภาพ 9 ภาพ

อัลบั้มภาพ 9 ภาพ ของ 5 อัจฉริยภาพ ของเทคโนโลยี 5G กับโลกการแพทย์วิถีใหม่ที่เกิดขึ้นจริงแล้ว