เว็บไซต์ "กรมควบคุมโรค" เปิดหน้าเพจให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโควิด-19 ครบทุกเรื่อง

เว็บไซต์ "กรมควบคุมโรค" เปิดหน้าเพจให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโควิด-19 ครบทุกเรื่อง

เว็บไซต์ "กรมควบคุมโรค" เปิดหน้าเพจให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโควิด-19 ครบทุกเรื่อง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เพื่อเป็นการให้ความข้อมูล ความรู้พร้อมคำแนะนำแก่ประชาชนเว็บไซต์ “กรมควบคุมโรค” กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดหน้าเพจใหม่เพื่อให้ความรู้กับประชาชน โดยหน้าตาเพจใหม่นั้นแบ่งเป็นแท็ปต่างๆ อย่างชัดเจนทั้งหน้าหลัก ที่มีการรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในประเทศและทั่วโลก ซึ่งมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และยังมีแท็ปอื่นๆ เช่น

คำแนะนำสำหรับประชาชน ยังมีการแบ่งเป็นหมวดย่อยเกี่ยวกับการป้องกันตนเองตามประเภทต่างๆ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ขนส่ง ที่พักอาศัย ที่ทำงาน สถานศึกษา ศาสนา ทหาร กิจกรรมที่รวมตัวกัน

มาตรการ โดยภายในแบ่งเป็นหมวดย่อยค่ายทหาร ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่ระบาด รถโดยสาร และศาสนสถาน ซึ่งภายในมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อความรู้ การให้ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 ที่มาในรูปแบบของอินโฟกราฟิกหลากหลาย

รายงานสถานการณ์ ภายในเป็นการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการอัปเดตในทุกๆ วัน

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ซึ่งภายในมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกๆ วัน

และในแท็ปสุดท้ายคือช่องทางการติดต่อกับกรมควบคุมโรค ซึ่งมีทั้งแผนที่ ช่องทางติดต่อทางโซเชียลทุกช่องทาง รวมไปถึงสายด่วน 1422 และที่ตั้งอย่างถูกต้อง โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php

 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook