Google ปล่อย Android 11 Developer Preview ให้นักพัฒนาได้ใช้งานกันแล้ว

Google ปล่อย Android 11 Developer Preview ให้นักพัฒนาได้ใช้งานกันแล้ว
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ทาง Google ได้ปล่อยเฟิร์มแวร์ตัวแรกของ Android 11 ให้นักพัฒนาได้ทดลองใช้กันแล้ว รองรับตั้งแต่ Pixel 2 ขึ้นไป และที่พิเศษไปกว่านั้น สมาร์ตโฟนที่รองรับ Project Treble ก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน

เฟิร์มแวร์ Developer Preview นี้ ถูกปล่อยออกมาก่อนเวลาที่คาดไว้พอสมควร เพื่อที่จะมีเวลาให้นักพัฒนาได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ Android 11 ได้มากขึ้น

โดยการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ใน Android 11 นี้ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สัญญาณ 5G และการเชื่อมต่อต่าง ๆ เพิ่มความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพของกล้องถ่ายรูป

ในตอนนี้ Android 11 ยังเป็นเพียง Developer Preview เท่านั้น จึงไม่แนะนำให้ผู้ใช้ทั่วไปใช้งาน เพราะระบบอาจจะไม่เสถียรต่อการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตาม Android 11 นี้จะถูกเปิดเผยรายละเอียดอื่น ๆ ในงาน Google I/O 2020 พร้อมปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้ใช้งานในช่วงท้ายปีนี้