Google จัดกิจกรรมโรดโชว์ “Be Internet Awesome” เพิ่มความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต

Google จัดกิจกรรมโรดโชว์ “Be Internet Awesome” เพิ่มความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต

Google จัดกิจกรรมโรดโชว์ “Be Internet Awesome” เพิ่มความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

Google ประเทศไทย จัดโรดโชว์ “กิจกรรมสร้างเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย ผ่านหลักสูตร Be Internet Awesome” เป็นครั้งแรก  เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนในช่วงอายุ 7 – 12 ปี ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์และปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมา สร้างพื้นฐานพลเมืองดิจิทัลที่ดี และเป็นการตอกย้ำ “สัปดาห์อินเทอร์เน็ตปลอดภัย: Safer Internet Week 2020” ซึ่งคนทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างมาก

โดยการจัดโรดโชว์ครั้งแรกนี้ที่โรงเรียนพยาไท กรุงเทพฯ ให้เป็นสถานที่จัดการฝึกอบรม ด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และสำนักงานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มเป้าหมายคือครูบาอาจารย์จากโรงเรียนทั่วเขตกรุงเทพฯ กว่า 150 คนที่ได้เดินทางมาร่วมฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของ Be Internet Awesome เพื่อที่จะสามารถนำเครื่องมือและความรู้ใหม่ ๆ เหล่านี้ไปต่อยอดในการฝึกสอนนักเรียนที่โรงเรียนของตนเอง เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสม

ซึ่งหลักสูตร Be Internet Awesome ถูกพัฒนาขึ้นจาก Google ซึ่งจะเป็นเกมที่สามารถเล่นบน Browser ผ่านเกม Interland บนแท็บเล็ตเพื่อเสริมสร้างทักษะเพื่อช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการใช้อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง เหมาะสม

โดย Be Internet Awesome เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมพื้นฐาน 5 หมวดดังนี้

  • Be Internet Smart คิดก่อนแชร์: เพราะข้อมูลที่แชร์บนโลกออนไลน์ที่ถูกส่งต่อ คัดลอก หรือคัดลอกไปปรากฎในสถานที่ต่าง ๆ นั้นอาจไม่ใช่ข่าวจริงเสมอไป
  • Be Internet Alert ไม่ตกหลุมพลางกลลวง: ก่อนทำสิ่งต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ต้องรอบคอบ และแยกแยะระหว่างข้อมูลจริง – เท็จให้ชัดเจน
  • Be Internet Strong เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ: การปกป้องข้อมูลส่วนตัว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินของตน
  • Be Internet Kind เป็นคนดีเท่จะตาย: เลิกพฤติกรรม Bully หรือการกระทำที่น่ารังเกียจ ไม่เหมาะสมทางออนไลน์ พร้อมเปลี่ยนเป็นพลังบวกในโลกออนไลน์ที่ถูกส่งต่อไปยังคนรอบข้าง
  • Be Internet Brave สงสัยเมื่อไหร่ก็ถามได้เลย: เมื่อใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นทางออนไลน์ ควรปรึกษาผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจ

 

โดยการจัดโรดโชว์ของ Google ประเทศไทยในครั้งนี้เป็นหนึ่งในพันธกิจหลัก เพื่อตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาและทักษาดิจิทัล และตั้งใจสนับสนุนคนไทยทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลแม้ในพื้นที่ห่างไกล ภายใต้แนวคิด Leave No Thai Behind โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือและรับข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกคน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook