Samsung Galaxy Note 10 / Note 10+ เริ่มได้รับการอัปเดต เป็น Android 10 + OneUI 2 แล้ว 

Samsung Galaxy Note 10 / Note 10+ เริ่มได้รับการอัปเดต เป็น Android 10 + OneUI 2 แล้ว 

Samsung Galaxy Note 10 / Note 10+ เริ่มได้รับการอัปเดต เป็น Android 10 + OneUI 2 แล้ว 
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากปล่อยเป็นเวอร์ชั่นทดลองและเริ่มปล่อยในกลุ่มประเทศเล็กๆเท่านั้น ตอนนี้ Samsung พร้อมปล่อยอัปเดต Android 10 พร้อมกับ OneUI 2.0 ใหม่ล่าสุดให้กับเรือธงอย่าง Galaxy Note 10 และ Note 10+ ตามหลังรุ่นพี่ Galaxy S10 ทั้ง 3 ขนาด 

 Samsung Galaxy Note 10

File อัปเดตดังกล่าวเริ่มทยอยแล้วในบางประเทศ มีรหัสว่า N97*FXXU1BSL7 ซึ่งมีจุดสังเกตคือขนาดอยู่ที่ 2GB ถือว่าใหญ่เอาเรื่องเหมือนกัน

กำหนดเดิมของการอัปเดตเดิมอยู่ที่เดือน มกราคม 2020 แต่จะได้ใช้หรือไม่ต้องลุ้นกันต่อไป