ทำความรู้จัก "แอปพลิเคชั่นสุรัตน์ดินเผา" จากผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาวสู่แอปดินเผา 5G

ทำความรู้จัก "แอปพลิเคชั่นสุรัตน์ดินเผา" จากผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาวสู่แอปดินเผา 5G
S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

ตำนานเครื่องปั้นดินเผา เกาะเกร็ด เกาะเกร็ดตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เกาะเกร็ดมีการทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นการสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวมอญที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทย

เครื่องปั้นดินเผาเกือบจะสูญหายไปเนื่องจากเดเหตุการณ์น้ำท่วมในปี พ.ศ.2539 แต่ชาวบ้านก็ได้รวมตัวขึ้นเพื่อที่จะรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอีกครั้ง ประกอบกับในขณะนั้นท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด ทำให้เครื่องปั้นดินเผาได้รับความนิยมมากขึ้น จึงทำให้เครื่องปั้นดินเผาของเกาะเกร็ดได้รับความนิยมอีกครั้ง และในปัจจุบันเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดเหลืออยู่น้อยมาก จึงเป็นสาเหตุที่ทางทีมงานตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด

คุณลุงสุรัตน์เป็นผู้สืบทอดและดูแลเครื่องปั้นดินเผามาเป็นเวลานาน จนมีช่องทางในการติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดเป็นของตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ และกอปรในยุค 5G ที่เทคโนโลยีด้าน Application บนสมาร์โฟนแอนดรอยด์เข้ามาทำให้ทางนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจที่จะอัปเดตข้อมูของเครื่องปั้นดินเผานี้ให้เข้ากับยุคของ SmartCity และ SmartTravel ที่ข้อมูลทุกสิ่งจะเชื่อมโยงหาถึงกันได้ตลอดในทุกที่ทุกเวลา ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ทางทีมงานของเราจึงนำข้อมูลของลุงสุรัตน์ที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาและต่อยอดในการทำแอปพลิเคชั่น ดินเผา 5G By ลุงสุรัตน์ เกาะเกร็ด ในครั้งนี้

การสร้างแอปพลิเคชั่น เครื่องปั้นดินเผาลุงสุรัตน์ (Surat Pottery)

การสร้างแอปพลิเคชั่น Surat Pottery ในครั้งนี้เป็นโปรเจกต์ในรายวิชา HIM 496 การออกแบบอนิเมชั่นและสื่อดิจิทัล ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและสื่อสร้างสรรค์ (BMCI) ทางกลุ่ม seven dwarfs ได้นำเอาความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนออกแบบและเขียนโปรแกรม แอนิเมชั่นมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ โดยมี ผศ.ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด อาจารย์ประจำรายวิชาที่คอยให้คำปรึกษาและผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์แอปพลิเคชั่น Surat Pottery

unnamed-2
unnamed

ทัวร์แอปพลิเคชั่น Surat Pottery

ภายในแอปพลิเคชั่น Surat Pottery จะบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับร้านเครื่องปั้นดินเผาคุณลุงสุรัตน์ ตั้งแต่ทำเลที่ตั้ง วิธีการทำเครื่องปั้นดินเผา กิจกรรม ตลอดจนช่องทางการติดต่อ โดยทำมาในรูปแบบที่อ่านง่าย สวยงาม และใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งทางกลุ่มได้ส่งมอบแอปพลิเคชั่นให้แก่คุณลุงสุรัตน์ บัวหิรัญ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 พร้อมกับพูดคุยถึงสิ่งที่ได้จากการสร้างสรรค์แอปพลิเคชั่นในครั้งนี้ด้วย

15680293890401568029414489

สัมภาษณ์ลุงสุรัตน์ เจ้าของตำนานเครื่องปั้นดินเผา

Q: หลังจากที่ทางกลุ่มนำเอาแอปพลิเคชั่นมาส่งมอบ คุณลุงคาดหวังกับแอปพลิเคชั่นนี้อย่างไรบ้างครับ?
Surat: “แอปฯนี้ก็น่าจะเป็นฐานข้อมูลที่ดีแบบว่าถ่ายทอดให้กับคนที่เขาอยากเข้ามาศึกษาเรื่องเครื่องปั้นดินเผาและชุมชนเกราะเกร็ดของเรา”

Q: แอปพลิเคชั่นนี้มีประโยชน์อะไรกับเครื่องปั้นดินเผาอย่างไรบ้างครับ?
Surat: “ก็มีประโยชน์ในด้านเรื่องความรู้และก็การถ่ายทอดข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว”

Q: มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับที่มีกลุ่มนักศึกษาเข้ามาบริการพัฒนาแอปพลิเคชั่น?

Surat: “ก็คือว่าทางสถาบันการศึกษาก็สนใจที่จะช่วยเหลือชุมชนให้มีความสะดวกรวดเร็วในเรื่ององค์ความรู้ของชุมชนได้มากขึ้น”

Q: หลังจากที่คุณลุงได้ลองใช้แอปพลิเคชั่นรู้สึกอย่างไรบ้างครับ?
Surat: “ก็รู้สึกว่ามันก็สะดวกรวดเร็วแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปอธิบายให้กับคนที่เขาอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเครื่องปั้นดินเผามากแล้วก็สามารถถ่ายโอนข้อมูลอย่างสะดวกและรวดเร็ว”

Q: คุณลุงอยากให้มีปรับปรุงแก้ไขแอพพลิเคชั่นตรงส่วนไหนหรือเพิ่มเติมตรงส่วนไหนอะไรยังไงบ้างครับ?
Surat: “ก็คงต้องเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปอีกค่อนข้างจะเยอะเรื่องกระบวนการผลิตต่างๆ”

ลุงสุรัตน์และทีมงานผู้พัฒนาแอปในครั้งนี้

9841361855684

Download App: Surat Pottery

ทีมงาน

  • นายณัฐพงศ์ สนุ ทรสวัสดิ์5723760517
  • นายกฤษฏ ศิริอวยชัย 5923760044
  • นางสาวนิษฐิดา โพธิ์ทอง 5923760408
  • นายพลสทิธิ์ ลีลาอภินนัท์ 5923760580
  • นางสาวพิมพ์ชนก พลูศิลป์ 5923760622
  • นางสาวมาลัยทิพย์ ขลิบเพ็ง 5923760697
  • นางสาววนาลี พึ่งบุญ ณ อยุธยา 5923760721
  • นายอมฤต วณิชย์เจริญสกุล 5923760879
  • นายพงศกร ฐานิจสระ 5923760556