Google เริ่มใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ ช่วยในการ Sign in ใน Apps ต่างๆ บนมือถือ Android

Google เริ่มใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ ช่วยในการ Sign in ใน Apps ต่างๆ บนมือถือ Android

Google เริ่มใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ ช่วยในการ Sign in ใน Apps ต่างๆ บนมือถือ Android
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ถึงแม้ระบบสแกนลายนิ้วมือของ Android กันมานานแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือในการเข้าระบบของ Google Apps ได้เลย ล่าสุดฝันที่เป็นจริงของคนใช้ Android ก็มาถึง เมื่อ Google ประกาศใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือในการ Sign in Apps ของ Google ผ่าน Android ได้

โดยการอัปเดทล่าสุดของ Apps Google จะมีให้เลือกระหว่างการใส่รหัสผ่าน หรือ ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือได้ แต่ว่า อย่างไรก็ตามฟีเจอร์นี้จะรองรับ Android 7 Nougat ขึ้นไปเท่านั้นและยังรองรับมาตรฐาน FIDO2, W3C WebAuthn และ FIDO CTAP ถือว่ามากพอสมควร

แต่อนาคตไม่ได้รองรับแค่ Apps ของ Google ต้องลุ้นกันต่อไปว่า Apps อื่นๆ จะเริ่มมาใช้บ้างหรือไม่