Instagram เริ่มทดสอบนำ "Machine Leaning" มาจับเรื่องการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

Instagram เริ่มทดสอบนำ "Machine Leaning" มาจับเรื่องการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

Instagram เริ่มทดสอบนำ "Machine Leaning" มาจับเรื่องการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้งบนออนไลน์ หรือ Online Bullying เริ่มรุนแรงขึ้นแม้ว่าจะมีการพบเจอบ่อยแล้ว ผู้ใช้งานอาจจะรับมือให้ได้ ขณะเดียวกับผู้ให้บริการก็ต้องมีการปรับปรุงตลอดเวลา และล่าสุด Instagram ก็เริมจะมีการขยับเรื่องนี้อย่างจริงจัง

 ฟีเจอร์สกรีนข้อความบน Live

หนึ่งในนั้นคือการนำ Machine Learning มาตรวจสอบที่ภาพ, ข้อความที่มีการ Post ลงไปและรูปแบบต่างๆ ว่ามีการกลั่นแกล้งกันหรือไม่ โดยการรองรับบริการจะครอบคลุมถึงการ Live ของคุณด้วยการตรวจสอบ Comment  ว่ามีการเกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งหรือไม่

เป็นเรื่องดีที่มีบริการแบบนี้ออกมา แต่ว่าจะเริ่มใช้กับสหรัฐอเมริกา ก่อนส่วนประเทศอื่นๆ รอดูว่าจะเปิดให้ใช้งานเมื่อไหร่กันต่อไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook