"YouTube" เพิ่มฟีเจอร์อำนวยความสะดวกกับผู้สร้างคลิป ว่ามีใครก็อปคลิปคุณไปหรือไม่

"YouTube" เพิ่มฟีเจอร์อำนวยความสะดวกกับผู้สร้างคลิป ว่ามีใครก็อปคลิปคุณไปหรือไม่

ปัญหาของคนที่ทำคลิปบน YouTube อีกเรื่องคือ การถูกก็อปปี้วิดีโอแล้วไปปล่อยเป็นของตนเอง ซึ่งบางครั้งก็ดูแล้วอาจจะไม่ค่อย OK สำหรับผู้สร้างวิดีโอสักเท่าไหร่

ล่าสุด YouTube ได้เพิ่มเติมฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า Copyright Match การทำงานง่ายๆ ระบบจะหาวิดีโอที่มีการทำซ้ำภายใน YouTube  หากระบบตรวจพบเจอคลิปที่ลักษณะซ้ำกันจาก User อื่นก็จะแจ้งเตือนใน Match แล้วให้ผู้ใช้งานตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไป

โดยเครื่องมือดังกล่าวมีการทดสอบมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะทำงานแบบถูกต้อง และนอกจากนี้ ยังใช้เทคโนโลยีตรวจสอบผ่าน Content ID นั่นเอง

แต่ก็มีข้อจำกัดของฟีเจอร์นี้อยู่ได้แก่

ผู้ผลิต Content จะต้องเป็นคนแรกที่ Upload วิดีโอเข้าไป เครื่องมือจะจับเฉพาะคนที่ทำซ้ำเท่านั้น ไม่รวมกับการตัดเป็นคลิป

การแจ้งลบยังคงเป็นขั้นตอนรูปแบบเดิม และ ตอนนี้เริ่มใช้กับผู้สร้างวีดีโอที่มีผู้ตามมากกว่า 1 แสนคน และจะทยอยๆ เปิดในอนาคตอันใกล้ต่อไป